בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים מאחר ולא קידמה תב”ע מפורטת שנים רבות

בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים נגד עסק שאינו יכול להסדיר את עבירות הבניה בשל העובדה כי הרשות עצמה אינה מקדמת אישור תוכנית מפורטת למקום בו מצוי העסק. ההוראה תקפה לכל התקופה בה יימשכו הליכי התכנון ושנה נוספת לאחר מכן.

להמשיך לקרוא בית המשפט הורה לרשות שלא לנקוט בהליכים מאחר ולא קידמה תב”ע מפורטת שנים רבות

החובה והצורך ב”מדיניות אכיפה”

המציאות לפיה חוק רישוי עסקים מחייב הוצאת רישיון לעסק טרם הפעלתו, חוסר היכולת המעשית להוציא רישיון לעסק לפני שהוא מתחיל לפעול, חובת הרשויות לנקוט באמצעי אכיפה כלפי עסק הפועל ללא רישיון, והעובדה כי מרגע שהוגש כתב אישום יסתיים התיק בהרשעה, גם אם בינתיים הוצא לעסק רישיון , מחייבת את הרשויות להנהיג מדיניות אכיפה סבירה.
המאמר נכתב בשיתוף עם עו”ד שושי יוסקוביץ’
המאמר עודכן ביום 28.2.19 בעקבות פסק דין ורדי
להמשיך לקרוא החובה והצורך ב”מדיניות אכיפה”