בית דפוס דיגיטלי אינו טעון רישיון עסק

אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את החלטת הוועדה הבינמשרדית לפיה פעילות של בית דפוס דיגיטלי אינה טעונה רישיון עסק.

ההסבר: פריט 3.10″ – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – מסדיר את העסקים מסוג בית דפוס. החריג המופיע בתיאור – “למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – קובע כי פעילות דפוס דיגיטלי אינה טעוני רישוי כלל (לא לפי הפריט הזה ולא בכלל).

ראה פירסום אגף בכיר לרישוי עסקיןם במשרד הפנים: ניוזלטר רישוי עסקים- מרץ 2021

ההבדל בין רישיון למתקני שעשועים- פריט 7.10א לבין רישיון ללונה פארק- פריט 7.10ב

נשאלנו מתי יידרש רישיון להפעלת מתקני שעשועים לפי פריט 7.10א- מתקני שעשועים, ומתי יידרש רישיון להפעלתם לפי פריט 7.10ב- לונה פארק.

ההבדל העיקרי והמאבחן בין שני פריטי הרישוי הוא, שרישיון ללונה פארק יינתן למתחם שלם מגודר (כמעט תמיד הכניסה אליו תהיה בתשלום) אשר בתוכו מצויים מתקני שעשועים ואילו רישיון למתקני שעשועים יוצא למתקנים פרטניים שאינם מצויים במתחם כאמור.

הבדל זה בין פריטי הרשיוי בא לידי ביטוי בנותני האישור. לשם הוצאת רישיון ללונה פארק יש להמציא אישור משטרה ואישור כבאות  בעוד שלשם הוצאת רישיון למתקני שעשועים, לא נדרש אישור משטרה ואישור הכבאות יינתן על פי תצהיר בעל העסק.


להמשיך לקרוא

העדר הגדרת “יועץ בטיחות”- דו”ח וועדת זילר

ביום 24.5.2001, במהלך חתונה, התמוטטה רצפת אולם חתונות “אולמי ורסאי” בירושלים. 23 אנשים נהרגו ו 380 נפצעו.

בעקבות האירוע הקשה הוקמה וועדת חקירה ממלכתית אשר תחום פעולתה היה, לפי החלטת הממשלה, סוגיית בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור.
הוועדה הגישה את מסקנותיה ב 23.12.2003.

עד ליום כתיבת מאמר זה תחום “יועצי הבטיחות” לא הוסדר, ואירועי הר מירון וגבעת זאב מעידים על המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת על כך.


להמשיך לקרוא

מכתב בעניין היערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים וקברי צדיקים

באוקטובר 2010 נשלח מכתב ממרכז המחקר והמידע של הכנסת לחה”כ אורי מקלב אשר כיהן באותה העת בכיו”ר הוועדה המיוחדת לפניות הציבור.

המכתב נשלח לח”כ מקלב לקראת ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בנושא קריסת מערך ההיערכות לקליטת המונים במתחם קבר רחל ביום ההילולה והיערכות לאירועים מיוחדים במקומות קדושים ובקברי צדיקים.

אנו מודים לעו”ד צליל גולדרט שטרחה ואיתרה מכתב זה והעבירה אותו אלינו


להמשיך לקרוא

ועוד לשאלת האחריות לאישור ולבטיחות אירועים המוניים

 בעקבות אסונות הר מירון וגבעת זאב, נתגלעה מחלוקת בין עיריית ירושלים למשטרה בשאלה, על מי חלה האחריות לאירוע של עריכת חופה במרחב הציבורי בעיר, מחלוקת שהגיעה לבג”ץ.
במאמר זה סקרנו את החלטת בית המשפט, וכן את מכתבם של המשנים ליועמ”ש בשאלת האחריות האמורה.
כן אנו מצרפים לקוראינו מכתב שהוצאנו הסוקר את הכשלים בחקיקה בנושא זה לאורך שנים רבות, ומכתב התייחסות שלנו למכתב המשנים ליועמ”ש.
ביום 31.5.21 שלחו, יו”ר איחוד היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי, מכתב תשובה למכתב המשנים ליועמ”ש. גם מכתב זה מצורף למאמר.

ביום 21.6.21 שלח מר שלמה דולברג, מנכ”ל מרכז השלטון המקומי מכתב למפכ”ל משטרת ישראל המסביר מדוע עמדתה הנוכחית של המשטרה אינה נכונה ואינה סבירה.

עודכן ביום 21.6.21


להמשיך לקרוא