השגה, מיצוי הליכים ועתירה מנהלית

אילו כלים קיימים לבעל עסק להתמודד עם סירוה או דרישת תנאים או מסמכים שנראים לו בלתי הגיוניים או בלתי סבירים. 

בחוק רישוי עסקים והתקנות (הוראות כלליות) מפורט מנגנון להגשת השגה על החלטות כאלו.

אם ההשגה נדחית, עדיין פתוחה בפני בעל העסק הדלת להגשת עתירה מנהלית לבית המשפט. 


להמשיך לקרוא

שותף רדום או מי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק – סעיף 14(ג)

בסעיף 14 לחוק רישוי עסקים נקבע האיסור לנהל עסק ללא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיהם. בסעיף קטן (ג) לאותו הסעיף נקבע כי  מי שעסק כשותף רדום או ללא נטילת חלק ברווחיו של העסק, לא יהיה אחראי לעבירה לפי אותו הסעיף.

למונח "שותף רדום" אין הגדרה משפטית בחוק, אך זהו מונח שגור בעולם העיסקי. שותף רדום (או כמו שמכונה גם  "שותף שקט") הוא אדם המשקיע כסף בעסק מסוים אך אינו נוטל חלק פעיל בו. במקרים רבים שותף רדום יהיה זכאי לאחוזים מסוימים מרווחי העסק. 

מאמר זה יעסוק בפטור מאחריות  הניתן ל"שותף רדום"  ולמי שאינו נוטל חלק ברווחי העסק, והמבחנים לתחולת סעיף זה.


להמשיך לקרוא

כניסה לתוקף של הוראות המפרט האחיד

הוראות מפרט אחיד לא ייכנסו לתוקף, בהכרח, במועד פירסומן, אלא במועד שיקבע בפירסום עצמו.
יש לעיין הן בהוראות העיקריות של המפרט והן בהוראות כל נותן אישור בנפרד, שכן מועדי הכניסה לתוקף אינם זהים בהכרח.

הפרסום יתייחס גם לעסקים חדשים וגם לכאלו שכבר יש להם רישיון במועד הפירסום.


להמשיך לקרוא

ביטול סעיף 2ד לחוק – מכוני הכושר

בהתאם להוראות תיקון 36 לחוק רישוי עסקים, ביום 1.12.2022 יכנס לתוקפו ביטול סעיף 2ד לחוק רישוי עסקים, סעיף הדן ברישוי מכוני כושר.  ביטול הסעיף מבטל את סמכות הרשות להתנות הסכמתה למתן רישיון עסק בקיום התנאים המצויים בסעיף.

המאמר דן במשמעויות כניסתו לתוקף של תיקון זה.


להמשיך לקרוא

צו הפסקה מנהלי שהוצא על ידי מי שלא הוסמך לכך יהיה חסר תוקף

בית המשפט פסק כי צו הפסקה מנהלי שהוצא לפי סעיף 20 לחוק על ידי מי שלא הוסמך לכך מפורשות יהיה חסר תוקף. ממלא מקום מפקד מחוז לא יהיה מוסמך להוציא צו כאמור כאשר מפקד המחוז נעדר.


להמשיך לקרוא

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz