הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור

אתמול התפרסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו 2022.

טיוטה זו התפרסמה למתן אפשרות להערות הציבור עד ליום 31.7.2021.

 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: PniotZibur@mof.gov.il

לנוחתכם אנו מצרפים את פרק רישוי עסקים בהצעת החוק.רישוי עסקים בהצעת חוק ההסדרים 2021

 

פורסמו 10 מפרטים אחידים – 1.7.2021

ביום 1.7.2021 פורסמו מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים-
יש לשים לב למועדי התחולה של המפרטים

2.1ד’- שינוע גז, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות
3.2ו’- מספרה לבעלי חיים
4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6ד’- הובלה, הפצה וחלוקה של מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.7ב’- מרכול
4.7ג’- אטליז
7.1א’- בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוב’
7.4א’- בריכת שחיה
7.8א’- קייטנה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים
פ
ירסום המפרטים ברשומות- הודעה על פירסום מפרטים אחידים- 1.7.21

דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו

חובת רשות הרישוי לפרסם את דרישותיה מבעלי העסקים נקבעה בחוק רישוי עסקים. בהתאם נקבעו הוראות באילו תנאים ומועדים רשאית הרשות לשנות תנאים אלו, על מי יחולו השינויים ומתי.
מאמר זה בא לעשות סדר ומפרט את הוראות החוק בעניין.

המאמר נכתב במשותף עם עו”ד שושי יוסקוביץ’
להמשיך לקרוא

פטור מפרסום מפרט אחיד- עקב אכילס של רפורמת הפחתת רגולציה ברישוי עסקים

בצו רישוי עסקים ניתנו פטורים מפליגים למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה מפירסום מפרטים אחידים לפרטי רישוי. כך גם תקנות רישוי עסקים לעסקים מורכבים מאפשרות למשרד להגנת הסביבה להאריך באופן משמעותי ומהותי את תקופות הזמן בהן הוא נדרש להתייחס לבקשות של בעלי עסקים

מאמר זה מפרט את הפטורים וההקלות שניתנו למשרדים האמורים ואת משמעות הקלות אלו לבעל העסק.


להמשיך לקרוא

צו הפסקה מנהלי ל”עסק חדש” – כניסה לתוקף ביום 1.7.20

אנו מפנים את תשומת לב קוראינו לכך שבימים אלו ייכנס לתוקף סעיף 20(א)(1) לחוק רישוי עסקים לפיו ניתן להוציא צו הפסקה מנהלי ל”עסק טעון רישוי לפי חוק זה הפועל בלא רישיון, היתר או היתר מזורז, ובלבד שבמועד הדו”ח שהוגש על ידי מפקח לא חלפו יותר מ 18 חודשים מיום שהחל העיסוק בעסק”.


להמשיך לקרוא