לא ניתן לתת רישיון ל”מחנה נוער” (פריט 7.8ב) למקום הפועל בכול ימות השנה

“מחנה נוער” כמשמעותו בפריט 7.8ב’ יקבל רישיון לפי פריט זה רק ככל והוא פועל בימי חופשה מבית הספר בלבד.

לעניין אתרי מחנאות הפועלים בכול ימות השנה- מוצע לבחון התאמת העסק, שאותו מבקשים לנהל בפועל, למכתב שהוצא בעניין רישוי מרכזי שדה של הקרן הקיימת.

בנוסף- בינוי ושימוש בקרקע באתר הפועל בכול ימות השנה יהיו כפופים להוראות חוק התכנון והבניה.

מאמר תשובה זה נכתב על ידי אלחנן משי ואשר גרנר במשותף


להמשיך לקרוא

עגלות מזון

בתוך תקופת הקורונה ובהמשך לה צצות בכל פינה כמעט, ובעיקר במתחמים של מרכזי קניות עגלות מזון- בעגלות אלו נמכרים מוצרי מזון שונים, החל מקפה וכריכים מוכנים  מראש וכלה בבשר מעושן, ובעצם כל סוג מזון מוכן.

לא מדובר רק במכירה מעגלות, שכן באותם מתחמים ניתן למצא לעיתים ממש מבנים קבועים או כאלו שבאופן תיאורטי הם מבנים יבילים אלא שאינם מוזזים ממקומם כלל.

כל הדוכנים והעגלות לממכר מזון האמורים טעונים רישיון עסק.


להמשיך לקרוא

עסק המשלב מכירת אלכוהול לצריכה במקום ושלא לצריכה במקום

קיימים עסקים המוכרים אלכוהול שלא לצריכה במקום,  המבקשים רישיון לבית אוכל אחר הכולל מכירת אלכוהול לצריכה במקום.

מאחר והעסק המוכר משקאות לצריכה במקום יכול למכרם גם לאחר השעה 23:00, בעוד שעסק המוכר משקאות שלא לצריכה במקום אינו ראשי לעשות זאת, נשאלנו כיצד ניתן לוודא כי  אותו העסק לא ימכור אלכוהול שלא לצריכה במקום באותן שעות.

עודכן ביום 26.12.2020


להמשיך לקרוא

פיצול בקשה לרישיון כאשר רק חלק ממבנה העסק עומד בדיני התכנון והבניה

קיימים מקרים בהם עסק אחד מצוי במבנה שחלקו עומד בדיני התכנון והבניה והאחר לא. לעיתים ניתן להפריד את פעילות העסק בחלקי המבנה השונים (כגון: שני קווי ייצור שונים).
במקרים כאלו ניתן לפצל את הבקשה לרישיון עסק, ולהוציא רישיון לחלק העסק הממוקם במבנה שבו מתקיימים דיני התכנון והבניה.


להמשיך לקרוא

פטור מפרסום ומסירת הודעה של בקשות לשימוש חורג

סעיף 149 לחוק התכנון והבניה מחייב פירסום ומסירת הודעה על חשבון המבקש, לכל מי שמבקש היתר לשימוש חורג. אך, הוראות הסעיף מאפשרות גם קבלת פטור מחובת פירסום ומסירת הודעות לבקשה לשימוש חורג.
קבלת פטור כאמור יכול לחסוך למבקש אלפי שקלים.
המאמר מפרט את הוראות החוק והתקנות בעניין זה, ואת המקרים הטיפוסיים בהם ניתן וכדאי לעשות שימוש בפטור זה.

המאמר נכתב על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף
להמשיך לקרוא