בית משפט הורה לסגור מזנונים הפועלים בבתי ספר ללא רישיון עסק

בית המשפט הורה לעירייה לסגור בתוך 6 שבועות (ובאמצע שנת הלימודים) מזנונים הפועלים בבתי ספר ללא רישיון עסק, ללא מכרז וללא התקשרות מסודרת עם העירייה.

בעקבות עתירה של עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין בעניין הפעלת מזנונים בבתי ספר בבקה אל גרביה ללא רישיון עסק, ללא שפורסם מכרז להפעלתם וללא שהעירייה התקשרה איתם באופן מסודר כלשהו, הורה בית המשפט לסגור את אותם מזנונים עד ליום 24.4.19 תוך שהוא מוסיף ומציין כי:
“עסק מסוג זה חייב בהוצאת רישיון עסק כאשר מטרת הרישוי היא מניעת סכנות לשלום הציבור, הבטחת בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים לקיום הדינים הנוגעים לכבאות.”
בית המשפט ראה חשיבות רבה בכך שמדובר במכירת מזון לתלמידים קטינים בבית ספר. “מדובר בתלמידים קטינים וישנה חשיבות עקרונית לשמירה על זכותם לבריאות, זכותם לשלום הציבור להיגיינה ראויה וזכותם לביטחון. העלמת עין מדרישות החוק יש בה משום סיכון ממשי לשלומם של התלמידים, לבריאותם ולביטחונם” ( עמ’ 4)

עוד הוסיף בית המשפט, אמנם בהתייחסו להעדר התקשרות של העירייה עם המפעילים, אך הדברים טובים ונכונים גם לעניין שמירה על קיום מטרות חוק רישוי עסקים –
“בנוסף, כפי שעולה, לא קיימת כל התקשרות חוזית בכתב בין העירייה לבין המפעילים, באופן שאין התחייבות לגבי סוג המוצרים הנמכרים במזנון, המחיר שלהם, אופן המכירה ועוד. כמו כן אין התחייבות לגבי זהות האנשים המפעילים את המזנון, מיהם, האם יש להם עבר פלילי או מניעה אחרת לעבוד עם תלמידים קטינים ועוד.”

בית המשפט ביקר בחריפות את התנהלות העירייה העוברת על החוק- …” עיריה המאפשרת למזנונים לעבוד בבתי ספר ללא ריישון עסק, למעשה משדרת לתלמידים במסגרת החינוך שניתן להם ולהוריהם, מה עמדתה לגבי כיבוד החוק. וכי אפשר לצפות מחינוך כזה לגדל ילדים שומרי חוק? או לדרוש מהורי התלמידים לשמור חוק?”

בית המשפט הורה לסגור מזנונים הפועלים בבתי ספר ללא רישיון עסק

ראה- עת”מ (חי’) 66526-12-18 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ. עיריית בקה אל גרביה ואח’ (10.3.19) [פורסם בנבו]