ביטול פריט רישוי- מבטל הליכים וענישה בגין ניהול אותו עסק ללא רישיון

בתיקון לצו רישוי עסקים מדצמבר 2018, בוטל הצורך להוציא רישיון עסק למספר עסקים ( ראה פירוט העסקים בהמשך המאמר).
במענה לשאלה שנשאלנו הרינו להבהיר כי, צו סגירה שהוצא  לעסק מסוים שהיה חייב בהוצאת רישיון עסק, אך על פי הצו המתוקן משנת 2018, לא חלה עליו עוד חובת הוצאת רישיון עסק- מתבטל.

להמשיך לקרוא ביטול פריט רישוי- מבטל הליכים וענישה בגין ניהול אותו עסק ללא רישיון

שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס’ 16

כאשר אדם מורשע בניהול עסק ללא רישיון, ייתן בית המשפט, בין היתר צו המורה על סגירת העסק. צו זה אינו בגדר חלק מהעונש על ניהול עסק ללא רישיון אלא צו שמטרתו הפסקת המשך ביצוע העבירה.
לכאורה, צו הסגירה אמור להיות מיידי אלא שברוב המקרים בית המשפט ייתן לבעל העסק ארכה של מספר חודשים על מנת לנסות ולקבל רישיון לעסק בטרם יכנס צו הסגירה לתוקפו.
מאמר זה דן בסיבות ובשיקולים של בית המשפט למתן ארכה זו.  להמשיך לקרוא שיקולי בית המשפט בקביעת המועד לסגירת עסק- ס’ 16

הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (3)

במהלך החודשים האחרונים בשנת 2017 ניתנו על ידי בתי המשפט מספר פסקי דין נוספים המתייחסים לשאלת הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

אנו מבקשים לציין כי עמדת בתי המשפט בעניין הארכת תוקף צווי סגירה אינה אחידה וכי לא ניתן לעמוד על קו אחיד מנחה בסוגיה זו, וכל מקרה נדון לגופו ולפי נסיבותיו.

עודכן ביום 4.1.18

להמשיך לקרוא הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (3)

הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (2)

לאחרונה ( אפריל ויוני 2017) פורסמו שני פסקי דין נוספים בנושא הארכת תוקף צו סגירה שניתן במסגרת גזר דין על פי סעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

בפסק דין ישר קפה (עליון) נפסק כי קיים הכרח לקיים דיון בבקשה לעיכוב ביצוע צו הפסקת עיסוק במעמד הצדדים.

בפסק דין אוהד דוידי חזר בית המשפט על העמדה לפיה קיימת לו סמכות טבועה להאריך תקופת כניסתו של צו סגירה כאמור למרות העדר הוראה בחוק, אך יש להגיש את הבקשה בתוך תקופת ההארכה ולא אחריה. להמשיך לקרוא הארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים (2)

סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים

האם בית משפט שהורה על סגירת עסק במסגרת גזר דין מוסמך לדחות את מועד הכניסה לתוקף של אותו הצו? התשובה לשאלה זו שנויה במחלוקת. עם זאת נראה, שכיום בתי המשפט נוטים יותר ויותר לקבוע, שלבית המשפט אשר הוציא צו סגירה לעסק לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים, אין סמכות להאריכו.

אמנם במספר פסקי דין של בית המשפט העליון, נאמר כי סמכות כזו קיימת, אך ספק אם אמירות אלו חורגות מגדר אמירות אגב “אוביטר” ומגיעות לכדי הלכה מחייבת, שכן פסיקה מאוחרת לחלק מפסקי דין אלו עדיין קבעה את העדר סמכות בית המשפט להאריך מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי סעיף 16 לחוק. לפיכך נראה כי השאלה מונחת לפתחו של המחוקק. להמשיך לקרוא סמכות להארכת מועד כניסה לתוקף של צו סגירה לפי ס’ 16 לחוק רישוי עסקים