הקידמה הדיגיטאלית מאצה את הקידמה החברתית והעסקית בקצב המכסה, בקצה מסחרר, בשכבות ארכיאולוגיות, את ההיסטוריה הרחוקה ואף את זו הקרובה.
אלא שעל מנת לפתור ולקדם את בעיות ההווה, לא ניתן להתעלם מהעבר, משורשי הבעיות, ומהדרך שנעשתה לפיתרונן עד היום.
לאור החשיבות הרבה של הנושא, ובהעדר מקום אחד בו ניתן לאתר את המסמכים ומקורות המידע הקשורים לתחום רישוי העסקים, החלטנו להרים את הכפפה.
בעמוד זה אנו מרכזים את כל המסמכים שהצלחנו לאתר, המעידים על ההיסטוריה של תחום רישוי עסקים, ובכללם דברי חקיקה, כתבי מינוי, החלטות , הנחיות, המלצות, מאמרים ומחקרים.
אנו פונים לציבור קוראינו- במידה ובידי מי מיכם נמצא מסמך היסטורי כלשהוא הקשור לתחום רישוי העסקים, אנא העבירוהו אלינו ונשמח לפרסמו כאן. 

נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים

כמו בכל שנה, גם השנה אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את הנתונים הסטטיסטיים ברישוי עסקים לשנה הקודמת.

באתר אגף בכיר רישוי עסקים מפורסמים כל הנתונים הסטטיסטיים שהתפרסמו משנת 2010 ואיך.

לטובת קוראינו וכל מי שמתעניין אנו מצרפים קישור – אגף בכיר רישוי עסקים – נתונים סטטיסטיים

חוק המלאכות והתעשיות הירדני

החקיקה התקפה ברישוי עסקים באזור יהודה ושומרון (איו”ש) נחלקת לשניים- החקיקה במועצות המקומיות והמועצות האזוריות- עליהן הוחל חוק רישוי עסקים הישראלי, במספר שינויים, והחקיקה בשטחי C- שם חל החוק הירדני משנת 1953.

אנו מצרפים כאן נוסחו של החוק הירדני- חוק המלאכות והתעשיות הירדני

לתחולת החקיקה והסמכויות בכל הנוגע לרישוי עסקים באיו”ש – רישוי עסקים ביהודה ושומרון – החוק וסמכות השיפוט

טבלת השוואת פרטי רישוי- צו 1973- צו 1995

עד שנת 1995 היה בתוקף צו רישוי עסקים משנת 1973. פרטי הרישוי נרשמו ברצף אחד , בנוסח ארכאי ובמתכונת שונה לחלוטין מזו הקיימת כיום. בשנת 1995 שונה הצו למתכונתו הנוכחית.
כאשר פורסם הצו בשנת 1995 נערכה טבלת השוואת פרטי הרישוי על מנת שניתן יהיה לדעת למה התכוונו מנסחי הצו החדש, ביחס לפרטי הרישוי בצו הקודם.
איתור העתק של טבלת ההשוואה האמורה לא היה קל.
אנו מודים לאילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים בעיריית אשקלון שאיתר עבורנו את העתק טבלת ההשוואה ולגב’ אורה מושקה – רכזת רישוי עסקים בעיריית אשקלון שעמלה על מנת שטבלה זו תגיע לידינו.
טבלת המרת פריטי רישוי מצו 1973 לצו 1995
צו רישוי עסקים 1973
צו רישוי עסקים 1995

ראשיתו של חוק רישוי עסקים- פסק דין קורנגולד

לחוק רישוי עסקים קדמו שלוש פקודות- פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) משנת 1928, פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935 ופקודת השעשועים הציבוריים, 1935.
אלא שקיומן של שלוש המסגרות יצר קשיים, וכך בפסק דין מיום 4.3.1959 נקבע כי לא ניתן להוסיף תנאי האוסר משחקי קלפים ברישיונו של בית קפה, שקיבל כבר רישיון למכירת משקאות משכרים.
בעקבות אותו פסק דין גובש הנוסח הראשון של חוק רישוי עסקים, במטרה לאחד את הוראות כל הפקודות הללו ולהתאים את הוראות החוק למציאות הישראלית.

פסק דין קורנגולד

ביטאון משרד הפנים- גיליון מספר 1

הצלחנו לאתר את הביטאון המקצועי הראשון שפורסם על ידי  אגף רישוי עסקים במשרד הפנים.
הביטאון פורסם ביוני 2002 והוא כולל, בין היתר, מפתח עקורונות ומושגים ברישוי עסקים, סקירת ביקור במחלקת רישוי עסקים בעיריית ניו-יורק ועוד.
מסמך מרתק !!!
ביטאון רישוי עסקים גיליון 1