מסמכים היסטוריים

הקידמה הדיגיטאלית מאצה את הקידמה החברתית והעסקית בקצב המכסה, בקצה מסחרר, בשכבות ארכיאולוגיות, את ההיסטוריה הרחוקה ואף את זו הקרובה.
אלא שעל מנת לפתור ולקדם את בעיות ההווה, לא ניתן להתעלם מהעבר, משורשי הבעיות, ומהדרך שנעשתה לפיתרונן עד היום.
לאור החשיבות הרבה של הנושא, ובהעדר מקום אחד בו ניתן לאתר את המסמכים ומקורות המידע הקשורים לתחום רישוי העסקים, החלטנו להרים את הכפפה.
בעמוד זה אנו מרכזים את כל המסמכים שהצלחנו לאתר, המעידים על ההיסטוריה של תחום רישוי עסקים, ובכללם דברי חקיקה, כתבי מינוי, החלטות , הנחיות, המלצות, מאמרים ומחקרים.
אנו פונים לציבור קוראינו- במידה ובידי מי מיכם נמצא מסמך היסטורי כלשהוא הקשור לתחום רישוי העסקים, אנא העבירוהו אלינו ונשמח לפרסמו כאן. 

צ’ק ליסט מאוחד לאירוע חד פעמי- מסמך היסטורי

ביום 4.7.17 התקיים יום עיון בשיתוף האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים ומפעם גליל מערבי. ביום עיון זה נדונו ההיבטים השונים של רישוי אירוע חד פעמי.

אנו מביאים כאן קישור ל  “צ’ק ליסט” המאוחד אשר התפרסם בסיכומו של יום זה.
צ’ק ליסט זה הנחה את הרשויות בבואן לבחון מתן רישיון לאירוע חד פעמי.

יש לשים לב כי מאז פירסמו משרדי הממשלה השונים את דרישותיהם באתרי האינטרנט או כמפרטים אחידים- וכי יש לבדוק את הדרישות העדכניות.

צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי – משנת 2017

החלטות ממשלה

מצורפים העתקי החלטות הממשלה בנושא רישוי עסקים-

החלטת ממשלה 4152 – מיום 9.8.05
ההחלטה בבר הקמת וועדת הבר

החלטת ממשלה 1264 – מיום 25.2.07
החלטה המאשרת קבלת המלצות וועדת הבר

החלטת ממשלה 2118 – מיום 22.10.14
החלטה בדבר נקיטת צעדים להפחתת נטל רגולטורי בישראל

החלטת ממשלה 890 – מיום 27.12.15
החלטה בדבר עידוד פעילותם של עסקים חדשים

 החלטת ממשלה 1007 – מיום 17.1.16
החלטה בעקבות החלטה מספר 1264, שנועדה להוביל ליישום מלא של הרפורמה ברישוי עסקים

החלטת ממשלה 3214 – מיום 3.12.17
בהמשך להחלטות ממשלה 2118 ו 1007,  – חלוקת פריטי רישוי לפי מסלולים מקוצרים, הקלות בתחום דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים,נגישות, שינוי בעלות, חיזוק כללי הפיקוח והאכיפה, ועוד.

העדר הגדרת “יועץ בטיחות”- דו”ח וועדת זילר

ביום 24.5.2001, במהלך חתונה, התמוטטה רצפת אולם חתונות “אולמי ורסאי” בירושלים. 23 אנשים נהרגו ו 380 נפצעו.

בעקבות האירוע הקשה הוקמה וועדת חקירה ממלכתית אשר תחום פעולתה היה, לפי החלטת הממשלה, סוגיית בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור.
הוועדה הגישה את מסקנותיה ב 23.12.2003.

עד ליום כתיבת מאמר זה תחום “יועצי הבטיחות” לא הוסדר, ואירועי הר מירון וגבעת זאב מעידים על המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת על כך.


להמשיך לקרוא

נתונים סטטיסטיים ברישוי עסקים

כמו בכל שנה, גם השנה אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את הנתונים הסטטיסטיים ברישוי עסקים לשנה הקודמת.

באתר אגף בכיר רישוי עסקים מפורסמים כל הנתונים הסטטיסטיים שהתפרסמו משנת 2010 ואיך.

לטובת קוראינו וכל מי שמתעניין אנו מצרפים קישור – אגף בכיר רישוי עסקים – נתונים סטטיסטיים

חוק המלאכות והתעשיות הירדני

החקיקה התקפה ברישוי עסקים באזור יהודה ושומרון (איו”ש) נחלקת לשניים- החקיקה במועצות המקומיות והמועצות האזוריות- עליהן הוחל חוק רישוי עסקים הישראלי, במספר שינויים, והחקיקה בשטחי C- שם חל החוק הירדני משנת 1953.

אנו מצרפים כאן נוסחו של החוק הירדני- חוק המלאכות והתעשיות הירדני

לתחולת החקיקה והסמכויות בכל הנוגע לרישוי עסקים באיו”ש – רישוי עסקים ביהודה ושומרון – החוק וסמכות השיפוט