מסמכים היסטוריים

הקידמה הדיגיטאלית מאצה את הקידמה החברתית והעסקית בקצב המכסה, בקצה מסחרר, בשכבות ארכיאולוגיות, את ההיסטוריה הרחוקה ואף את זו הקרובה.
אלא שעל מנת לפתור ולקדם את בעיות ההווה, לא ניתן להתעלם מהעבר, משורשי הבעיות, ומהדרך שנעשתה לפיתרונן עד היום.
לאור החשיבות הרבה של הנושא, ובהעדר מקום אחד בו ניתן לאתר את המסמכים ומקורות המידע הקשורים לתחום רישוי העסקים, החלטנו להרים את הכפפה.
בעמוד זה אנו מרכזים את כל המסמכים שהצלחנו לאתר, המעידים על ההיסטוריה של תחום רישוי עסקים, ובכללם דברי חקיקה, כתבי מינוי, החלטות , הנחיות, המלצות, מאמרים ומחקרים.
אנו פונים לציבור קוראינו- במידה ובידי מי מיכם נמצא מסמך היסטורי כלשהוא הקשור לתחום רישוי העסקים, אנא העבירוהו אלינו ונשמח לפרסמו כאן. 

רישיון למצחצח נעליים – 1933

קיבלנו למערכת האתר העתק רישיון עסק שניתן עוד בשנת 1933 לצחצוח נעליים באזור יפו.

יש לשים לב כי ברישיון עצמו נכתב כי אין רשות לעסוק בצחצוח נעליים במקום קבוע, ולכן זהו רישיון הרוכלות בתאריך המוקדם ביותר שהגיע לידינו.

לשם שמירת הפרטיות מחקנו את שמו של בעל הרישיון וטשטשנו את פניו.

אנו מודים למר אילן אמסלם שהעביר אלינו את העתק הרישיון.

תקני צפיפות מותרת- סקירה משווה – 2010

בשנת 2018 תוקנו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) לעניין קביעת מקדם התפוסה באולמות שונים.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'2), התשע"ח- 2018

לתיקון זה קדם מסמך שהוגש לכנסת בשנת 2010, שהוכן על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בעניין תקני צפיפות מותרת ("מקדם תפוסה") במקומות בילוי.

המסמך הוכן בשעתו על רקע מספר אסונות במקומות בילוי שהתרחשו ברחבי העולם, כאשר במקרים אחדים הצפיפות הוגדרה כגורם העיקרי להתרחשות האסון.

תקני-צפיפות-מותרת-סקירה-משווה-2010

צ'ק ליסט מאוחד לאירוע חד פעמי- מסמך היסטורי

ביום 4.7.17 התקיים יום עיון בשיתוף האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים ומפעם גליל מערבי. ביום עיון זה נדונו ההיבטים השונים של רישוי אירוע חד פעמי.

אנו מביאים כאן קישור ל  "צ'ק ליסט" המאוחד אשר התפרסם בסיכומו של יום זה.
צ'ק ליסט זה הנחה את הרשויות בבואן לבחון מתן רישיון לאירוע חד פעמי.

יש לשים לב כי מאז פירסמו משרדי הממשלה השונים את דרישותיהם באתרי האינטרנט או כמפרטים אחידים- וכי יש לבדוק את הדרישות העדכניות.

צ'ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי – משנת 2017

החלטות ממשלה

מצורפים העתקי החלטות הממשלה בנושא רישוי עסקים-

החלטת ממשלה 4152 – מיום 9.8.05
ההחלטה בבר הקמת וועדת הבר

החלטת ממשלה 1264 – מיום 25.2.07
החלטה המאשרת קבלת המלצות וועדת הבר

החלטת ממשלה 2118 – מיום 22.10.14
החלטה בדבר נקיטת צעדים להפחתת נטל רגולטורי בישראל

החלטת ממשלה 890 – מיום 27.12.15
החלטה בדבר עידוד פעילותם של עסקים חדשים

 החלטת ממשלה 1007 – מיום 17.1.16
החלטה בעקבות החלטה מספר 1264, שנועדה להוביל ליישום מלא של הרפורמה ברישוי עסקים

החלטת ממשלה 3214 – מיום 3.12.17
בהמשך להחלטות ממשלה 2118 ו 1007,  – חלוקת פריטי רישוי לפי מסלולים מקוצרים, הקלות בתחום דיני התכנון והבניה ורישוי עסקים,נגישות, שינוי בעלות, חיזוק כללי הפיקוח והאכיפה, ועוד.

העדר הגדרת "יועץ בטיחות"- דו"ח וועדת זילר

ביום 24.5.2001, במהלך חתונה, התמוטטה רצפת אולם חתונות "אולמי ורסאי" בירושלים. 23 אנשים נהרגו ו 380 נפצעו.

בעקבות האירוע הקשה הוקמה וועדת חקירה ממלכתית אשר תחום פעולתה היה, לפי החלטת הממשלה, סוגיית בטיחותם של מבנים ומקומות המשמשים את הציבור.
הוועדה הגישה את מסקנותיה ב 23.12.2003.

עד ליום כתיבת מאמר זה תחום "יועצי הבטיחות" לא הוסדר, ואירועי הר מירון וגבעת זאב מעידים על המחיר הכבד שהחברה הישראלית משלמת על כך.


להמשיך לקרוא