הקידמה הדיגיטאלית מאצה את הקידמה החברתית והעסקית בקצב המכסה, בקצה מסחרר, בשכבות ארכיאולוגיות, את ההיסטוריה הרחוקה ואף את זו הקרובה.
אלא שעל מנת לפתור ולקדם את בעיות ההווה, לא ניתן להתעלם מהעבר, משורשי הבעיות, ומהדרך שנעשתה לפיתרונן עד היום.
לאור החשיבות הרבה של הנושא, ובהעדר מקום אחד בו ניתן לאתר את המסמכים ומקורות המידע הקשורים לתחום רישוי העסקים, החלטנו להרים את הכפפה.
בעמוד זה אנו מרכזים את כל המסמכים שהצלחנו לאתר, המעידים על ההיסטוריה של תחום רישוי עסקים, ובכללם דברי חקיקה, כתבי מינוי, החלטות , הנחיות, המלצות, מאמרים ומחקרים.
אנו פונים לציבור קוראינו- במידה ובידי מי מיכם נמצא מסמך היסטורי כלשהוא הקשור לתחום רישוי העסקים, אנא העבירוהו אלינו ונשמח לפרסמו כאן. 

ראשיתו של חוק רישוי עסקים- פסק דין קורנגולד

לחוק רישוי עסקים קדמו שלוש פקודות- פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן) משנת 1928, פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935 ופקודת השעשועים הציבוריים, 1935.
אלא שקיומן של שלוש המסגרות יצר קשיים, וכך בפסק דין מיום 4.3.1959 נקבע כי לא ניתן להוסיף תנאי האוסר משחקי קלפים ברישיונו של בית קפה, שקיבל כבר רישיון למכירת משקאות משכרים.
בעקבות אותו פסק דין גובש הנוסח הראשון של חוק רישוי עסקים, במטרה לאחד את הוראות כל הפקודות הללו ולהתאים את הוראות החוק למציאות הישראלית.

פסק דין קורנגולד

ביטאון משרד הפנים- גיליון מספר 1

הצלחנו לאתר את הביטאון המקצועי הראשון שפורסם על ידי  אגף רישוי עסקים במשרד הפנים.
הביטאון פורסם ביוני 2002 והוא כולל, בין היתר, מפתח עקורונות ומושגים ברישוי עסקים, סקירת ביקור במחלקת רישוי עסקים בעיריית ניו-יורק ועוד.
מסמך מרתק !!!
ביטאון רישוי עסקים גיליון 1

הועדה לבחינת אלימות במועדונים – ועדת עמית

ביום 21.2.05 מינה שר הפנים וועדה שתבחן את סוגיית האלימות במועדונים ואת דרכי ההתמודדות האפשריות.
הועדה הגישה את הדוח במאי 2005.

תודה למר מר אשר גרנר שהעביר אלינו את המצגת הסוקרת את המלצות הוועדה.

להמשיך לקרוא הועדה לבחינת אלימות במועדונים – ועדת עמית

החקיקה שקדמה לחוק רישוי עסקים- פקודת מלאכות ותעשיות ופקודת מכירת משקאות משכרים

חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 החליף את פקודת המלאכות והתעשיות ( הסדרתן)  ואת פקודת המשקאות המשכרים, שהיו בתוקף עד לחקיקת החוק.
מצורף נוסח הפקודות הנ”ל-
פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
פקודת מכירת משקאות משכרים