תקנות 26-29- חידוש רישיונות – דגשים מעשיים

הליך חידוש רישיונות עסק מתחיל ב 1.9 של כל שנה, לגבי עסקים שתוקף רישיונם יפוג ב 31.12 של אותה השנה.
ב 1.4.21 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המסדירות, בין היתר, את הליכי חידוש הרישיונות. הליכים אלו שונים מאלו שנקבעו בתקנות הקודמות.
לאחרונה קיים אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים יום עיון ובו התייחס גם להליכי חידוש הרישיונות.
אנו מביאים כאן את עיקר הדגשים המעשיים של הליך החידוש שהועלו ביום העיון.


להמשיך לקרוא

כשלי הרפורמה וכיצד ניתן לתקנם

הרפורמה ברישוי עסקים, שבאה לידי ביטוי בתיקון 34, נועד הן להקל על בעלי העסקים והן לפשט את ההליך הרגולטורי בתחום ולעשותו שקוף לציבור הרחב.
אלא שברפורמה זו נפלו כשלים רבים, והחסמים בהליך הרישוי לא הוסרו.

תחום רישוי עסקים, החולש על היקפי מסחר עצומים במשק, משווע לתיקונים אשר באמת יוכלו להקל על ההליך הן מצד בעלי העסקים והן מצד הרשויות.
מאמר זה, סוקר את ההליך שהביא לתיקון 34, מפרט את הכשלים שנפלו בהליך הרפורמה ומציע דרכי פיתרון.


להמשיך לקרוא

פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22

פורסם להערות הציבור פרק רישוי עסקים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022).

את ההערות יש להגיש עד ליום 16.8.21

מצ”ב קישור לתזכיר החוק-
תזכיר חוק התוכנית הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022), פרק רישוי עסקים

הצעת חוק ההסדרים 2021- פרק רישוי עסקים- פרסום להערות הציבור

אתמול התפרסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021 ו 2022.

טיוטה זו התפרסמה למתן אפשרות להערות הציבור עד ליום 31.7.2021.

 הציבור מוזמן להעביר את הערותיו למייל: PniotZibur@mof.gov.il

לנוחתכם אנו מצרפים את פרק רישוי עסקים בהצעת החוק.רישוי עסקים בהצעת חוק ההסדרים 2021

 

פורסמו 10 מפרטים אחידים – 1.7.2021

ביום 1.7.2021 פורסמו מפרטים אחידים לפריטי הרישוי הבאים-
יש לשים לב למועדי התחולה של המפרטים

2.1ד’- שינוע גז, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
3.2א- גידול אחזקה וטיפול בבעלי חיים למעט עופות
3.2ו’- מספרה לבעלי חיים
4.6ג’- אחסון מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6ד’- הובלה, הפצה וחלוקה של מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.7ב’- מרכול
4.7ג’- אטליז
7.1א’- בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיוב’
7.4א’- בריכת שחיה
7.8א’- קייטנה

ראה: אתר משרד הפנים- מפרטים אחידים
פ
ירסום המפרטים ברשומות- הודעה על פירסום מפרטים אחידים- 1.7.21