טיוטת מפרט אחיד פריט 4.7ב- מרכול ללא טיפול במזון

ביום 24.4.24 פורסמה, על ידי וועדת האסדרה, להערות הציבור טיוטת מפרט אחיד לפריט 4.7ב- מרכול ללא טיפול במזון.

עיקרי השינוי המוצע-

השינוי המוצע הוא בפרקים 3-5 למפרט האחיד (משרד הבריאות, הרשות הארצית לכבאות והצלה (תצהיר), והרשות הארצית לכבאות והצלה) ועיקרו מחיקת הוראות שלהן אין זיקה ישירה למטרות האישור) ביניהן הוראות שכפופות לאחריות וסמכות של רגולטור אחר (שאינו מנותני האישור) או הוראות שאינן בשליטת בעל העסק אלא באחריות רשות ממשלתית. בנוסף, צומצמו ההוראות אשר מפנות למקורות חיצוניים למפרט וכן נמחקו הוראות ללא דרישה אופרטיבית ישירה.

הצעת חוק- תיקון פריט 4.7ב – 24.4.24

תזכיר חוק – חוק לקידום תשתיות לאומיות

במסגרת הצעות החוק ליישום התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024 הוגשה הצעת חוק לקידום התשתיות הלאומיות.

מטרת החוק היא להקל על הקמת תשתיות לאומיות הנדרשות. כיום, על פי דברי ההסבר להצעה, "הקמת מיזמי תשתית בישראל נתקלת בחסמים רבים אשר מקשים את ביצוע מיזמי התשתית במועדם. חסמים אלו נגרמים, בין היתר, בשל תוואי השטח בו מוקמים מיזמים אלו, ריבוי גופי התשתית הרלוונטיים ביחס למיזם תשתית וכן ריבוי הרגולטורים המעורבים בתכנון והקמת המיזם". 

לצורך זה נקבע, בין היתר, כי גוף המבקש להקים מיזם תשתית (כהגדרתו בהצעה) ואשר רשות הרישוי מסרבת לתת לו רישיון או מעמידה תנאים בלתי סבירים למתן הרישיון, יוכל להגיש השגה על סירוב רשות הרישוי בלבד (ולא נותני אישור), לוועדה מיוחדת שתוקם לצורך העניין. החלטות הוועדה יחייבו את רשות הרישוי.

לתזכיר הצעת החוק המלא- תזכיר הצעת חוק תשתיות לאומיות מרץ 2023

תזכיר חוק- הצעה לתיקון תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)

ביום 2.3.23 התפרסמה לעיון הציבור הצעת חוק לתיקון תקנות רישוי עסקים הנוגעות למקוואות.

עיקרה של ההצעה- לבטל את הדרישה לצרף אישור מהנדס בטיחות לתוכנית הסניטרית של העסק ולמערכת חימום המים הנמצאת בבור הטבילה.

 הנימוק להצעה- לעמדת גורמי מקצוע במשרד הכלכלה והתעשייה, מהנדס בטיחות (בהתאם להגדרה בחוק) אינו בעל ההכשרה המתאימה לספק אישורים אלו, שהם סניטריים במהותם ונוגעים לדרישות תברואתיות ולא להיבטי הבטיחות בעסק. 

להצעת התיקון ראה: תזכיר חוק – תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה) (תיקון), התשפ"ג – 2023

אחסון גז (גפ"מ) – מה טעון ומה אינו טעון רישיון עסק

 • על פי הוראות פריט 2.1ב בצו רישוי עסקים, אחסון גז יהיה טעון היתר למעט ב"מתקן גז לצריכה עצמית"
 • בעקבות שינויי חקיקה משנת 2020, חלו גם שינוים בהגדרת מתקני גז שאינם טעונים היתר.
 • לאור מורכבות ההגדרות בנושא אחסון גז ניתן לקבוע "כלל אצבע" שאחסון גז לצריכה עצמית למגורים לא יהיה טעון רישיון.
 • המאמר מפרט את ההגדרות והחקיקה בנושא.
 • הטקסט בצבע ירוק מפרט את רשימת מתקני הגז שלא יהיו טעונים היתר.


להמשיך לקרוא

פורסם תיקון לצו רישוי עסקים (מספר 3 לשנת 2022)

פורסם תיקון נוסף לצו רישוי עסקים.

התיקון עוסק בהקלות של רשות הכבאות וההצלה.

רוב רובם של התיקונים בצו זה ייכנסו לתוקף רק 12 חודשים מיום פירסומו דהיינו ביום 24.6.2023.

התיקונים שנכנסו לתוקף ביולי 2022 (מעבר לתיקונים טכניים הנובעים מטעויות בתיקונים קודמים) הינם- 

 • שינוע דלק בצנרת (פריט 2.2.ג) – בוטלה הדרישה לאישור כיבוי אש
 • הצגת בעלי חיים לרבות לשם מכירה (פריט 3.2ב)- אישור כיבוי אש יידרש רק לעסק הפועל כולו או חלקו במבנה. אישור על יסוד תצהיר יינתן לעסק בשטח של עד 500 מ"ר.
 • ג'קוזי (פריט 7.4ג)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • אולם אירועים (פריט 7.9)- הוארך תוקף הרישיון ל 15 שנים.
 • העברת רכב ממקום למקום בגרירה (פריט 8.2)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • הסעת נוסעים (פריט 8.4א)- בוטל הצורך באישור כבאות.
 • שירותי שמירה (פריט 9.4)- בוטל הצורך באישור כבאות. 
 • אחסון ומכירה של חומרי גלם לבניה (פריט 10.7א)-  העיסוקים בפריט שונו ועתה חלה חובת רישוי על אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ 500 מ"ר בלבד. יידרש אישור כבאות לפריט זה.

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), (תיקון מס' 3), התשפ"ב- 2022

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz