פורסמה הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 2021-2022- פרק רישוי עסקים

לאחר פירסום תזכיר החוק להערות הציבור, פורסמה עתה הצעת החוק.

בהצעת חוק זו נכללו שינויים לא מעטים ומשמעותיים לעניין הליך הרישוי.

על פי דברי ההסבר להצעת החוק, תיקון עיקרי במסגרת הצעת החוק נוגע להקמת וועדת אסדרה לרישוי עסקים שתגבש ותציע, לשר הממונה על רשות האסדרה (שתוקם על פי פרק אחר בהצעת החוק) מפרטים אחידים.

עם זאת נראה כי תיקונים נוספים בהצעת החוק, מהווים שינוי משמעותי גם הם.

להצעת החוק במלואה (פרק רישוי עסקים- החל מעמוד 973)הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ”א- 2021

 

פורסם להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת) שיחליפו את תקנות רישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול (16.8.21) להערות הציבור תזכיר תקנות חומרים מסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ”א.

תקנות אלו באות להחליף את תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), תשנ”א- 1990

את ההערות ניתן להעביר עד ליום 6.921, דרך אתר החקיקה הממשלתי- אתר החקיקה הממשלתי

טיוטת תקנות החומרים המסוכנים (פסולת מסוכנת), התשפ-א-2021


להמשיך לקרוא

פורסם להערות הציבור תזכיר פרק רישוי עסקים בחוק ההסדרים לשנים 21-22

פורסם להערות הציבור פרק רישוי עסקים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022).

את ההערות יש להגיש עד ליום 16.8.21

מצ”ב קישור לתזכיר החוק-
תזכיר חוק התוכנית הכלכלית ( תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו 2022), פרק רישוי עסקים

פורסמה לעיון הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (תיקון)

משרד הפנים פירסם להערות הציבור הצעה לתיקון תקנות רישוי עסקים כך שמכוני קוסמטיקה ומספרות יהיו פטורים מהגשת תוכניות.

ההצעה פתוחה להערות הציבור עד ליום 29.8.21.

קישור לפירסום ההצעה- טיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון מס’ 2), התשפ”א- 2021

פורסמה להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים

משרד הפנים פירסם להערות הציבור טיוטת צו רישוי עסקים לפיה יימחקו 9 פירטי רישוי מהצו.

את ההערות יש להעביר עד ליום 29.8.21.

מצ”ב קישור לאתר המשרד דרכו ניתן גם להעביר את ההערותטיוטת צו רישוי עסקים להערות הציבור- 8.8.21

אנו מודים לעו”ד צליל גולדרט שהעבירה אלינו את הפירסום