הקלות בדרישות כיבוי אש- חישוב תפוסה באולמות

ביום 13.6.18 התפרסם תיקון לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל- 1970. זהו,( תיקון מס’ 2), התשע”ח- 2018.
בתיקון זה התפרסמו ההקלות בדירושת כיבוי אש לגבי חישוב תפוסה באולמות שונים.
התיקון- קובץ התקנות-8019
התקנות- תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש”ל-1970

ניוזלטר משרד הפנים- אפריל 2018

מצורף קישור לעדכונים המפורסמים על ידי משרד הפנים בנושא רישוי עסקים.
בניוזלטר זה ניתן למצא קישור לדרישות המשטרה בנושא אירועים, עדכון בנושא רישוי עסקים דיפרנציאלי, עדכון בדבבר הקלות בחוק התכנון והבניה בנוגע לגביה חלקית בשימוש חורג מהיתר, פתיחת קורס רישוי עסקים שלב א’, פתיחת קורס רישוי עסקים בדגש על עסקי מזון, עדכון אגרת רישוי עסקים ונוהל בעניין הקדמת חידוש רישיון לתחנות דלק.
הקישור- ניוזלטר משרד הפנים- אפריל 2018

מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7ה

אנו מצרפים כאן קישור למפרט המשטרה הנוגע לדרישות לשם מתן אישור לקיום אירוע חד פעמי תחת כיפת השמים
מפרט משטרה – פריט 7.7.ה
ראה גם:
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי
קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון

קיום אירועים חד פעמיים באולמות ספורט- הגשת הבקשה

נשאלנו מי צריך לבקש רישיון עסק כאשר אולם ספורט כגון ארנה בירושלים או אצטדיון יד אליהו  המשמשים בדרך כלל למשחקי ספורט מכרים לצורך עריכת אירוע מסוג דיסקוטק ( פריט 7.7ו’)

התשובה היא כי מפיק האירוע הוא בעל “העסק” ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה לרישיון  עסק לאירוע ולחתום עליה.
יחד עם זאת עליו להמציא ביחד עם טופס הגשת הבקשה הסכם שכירות מהגוף המנהל את המקום בדרך כלל, וכן פוליסת ביטוח רלוונטית.

ראה גם:
מפרט המשטרה לאירוע תחת כיפת השמים- פריט 7.7.ה
צ’ק ליסט מאוחד לרישוי אירוע חד פעמי
מהו ההבדל בין “אירוע ציבורי” שטעון רישיון עסק לכזה שאינו טעון רישיון

הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

סעיף 7 לחוק רישוי עסקים מאפשר לרשות רישוי ולגורם רישוי להוסיף תנאים לפני מתן רישיון עסק וכן להוסיף תנאים ברישיון לאחר הינתנו.
מאמר זה, שנכתב בעקבות פסק דין קלסיק הוטל מנג’מנט, דן באופן בו על הרשות להתנהל בבואה לדרוש  תנאים נוספים בתקופת הרישיון או כאשר בעל העסק מתבקש להאריך את תקופתו, בחובת ההנמקה של הרשות וביחס שבין דרישה ספציפית מבעל עסק מסוים לבין דרישה רוחבית מכלל העוסקים בעסק מסוים במשק.
אנו מודים למר אילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים אשקלון, על משלוח המצגת מאירת העיניים בעניין פסק הדין האמור. להמשיך לקרוא הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים