דרישות רשות הרישוי- המפרט הרשותי – ושינוי הוראותיו

חובת רשות הרישוי לפרסם את דרישותיה מבעלי העסקים נקבעה בחוק רישוי עסקים. בהתאם נקבעו הוראות באילו תנאים ומועדים רשאית הרשות לשנות תנאים אלו, על מי יחולו השינויים ומתי.
מאמר זה בא לעשות סדר ומפרט את הוראות החוק בעניין.

המאמר נכתב במשותף עם עו”ד שושי יוסקוביץ’
להמשיך לקרוא

ועוד לשאלת האחריות לאישור ולבטיחות אירועים המוניים

בל”ג בעומק בעקבות אסונות הר מירון וגבעת זאב, נתגלעה מחלוקת בין עיריית ירושלים למשטרה בשאלה, על מי חלה האחריות לאירוע של עריכת חופה במרחב הציבורי בעיר, מחלוקת שהגיעה לבג”ץ.
במאמר זה סקרנו את החלטת בית המשפט, וכן את מכתבם של המשנים ליועמ”ש בשאלת האחריות האמורה.
כן אנו מצרפים לקוראינו מכתב שהוצאנו הסוקר את הכשלים בחקיקה בנושא זה לאורך שנים רבות, ומכתב התייחסות שלנו למכתב המשנים ליועמ”ש.
ביום 31.5.21 שלחו, יו”ר איחוד היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי, מכתב תשובה למכתב המשנים ליועמ”ש. גם מכתב זה מצורף למאמר.

ביום 21.6.21 שלח מר שלמה דולברג, מנכ”ל מרכז השלטון המקומי מכתב למפכ”ל משטרת ישראל המסביר מדוע עמדתה הנוכחית של המשטרה אינה נכונה ואינה סבירה.

עודכן ביום 21.6.21


להמשיך לקרוא

פטור מפרסום מפרט אחיד- עקב אכילס של רפורמת הפחתת רגולציה ברישוי עסקים

בצו רישוי עסקים ניתנו פטורים מפליגים למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה מפירסום מפרטים אחידים לפרטי רישוי. כך גם תקנות רישוי עסקים לעסקים מורכבים מאפשרות למשרד להגנת הסביבה להאריך באופן משמעותי ומהותי את תקופות הזמן בהן הוא נדרש להתייחס לבקשות של בעלי עסקים

מאמר זה מפרט את הפטורים וההקלות שניתנו למשרדים האמורים ואת משמעות הקלות אלו לבעל העסק.


להמשיך לקרוא

פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים

משטרת ישראל פרסמה פקודת מטה ארצי חדשה בעניין רישוי עסקים- מס’ 12.06.01.

פקודה זו כוללת, בין היתר, את שיקולי המשטרה בהפעלת סמכויות רישוי, את הליך הטיפול בבקשה למתן אישור לרישיון או היתר זמני ואת הפיקוח על קיום התנאים.

12.06.01 – רישוי עסקים פקודת המטה הארצי

הרשות צריכה לגלות מידע בדבר קיומו של צו סגירה שיפוטי לעסק

נשאלנו האם רשות צריכה לגלות לאדם, המבקש לברר אפשרות פתיחת עסק במקום מסוים, כי לעסק שנוהל במקום בעבר הוצא צו סגירה שיפוטי, והשבנו בחיוב.


להמשיך לקרוא