ועוד לשאלת האחריות לאישור ולבטיחות אירועים המוניים

בל”ג בעומק בעקבות אסונות הר מירון וגבעת זאב, נתגלעה מחלוקת בין עיריית ירושלים למשטרה בשאלה, על מי חלה האחריות לאירוע של עריכת חופה במרחב הציבורי בעיר, מחלוקת שהגיעה לבג”ץ.
במאמר זה סקרנו את החלטת בית המשפט, וכן את מכתבם של המשנים ליועמ”ש בשאלת האחריות האמורה.
כן אנו מצרפים לקוראינו מכתב שהוצאנו הסוקר את הכשלים בחקיקה בנושא זה לאורך שנים רבות, ומכתב התייחסות שלנו למכתב המשנים ליועמ”ש.
ביום 31.5.21 שלחו, יו”ר איחוד היועצים המשפטיים של הרשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי, מכתב תשובה למכתב המשנים ליועמ”ש. גם מכתב זה מצורף למאמר.

ביום 21.6.21 שלח מר שלמה דולברג, מנכ”ל מרכז השלטון המקומי מכתב למפכ”ל משטרת ישראל המסביר מדוע עמדתה הנוכחית של המשטרה אינה נכונה ואינה סבירה.

עודכן ביום 21.6.21


להמשיך לקרוא

פקודת המטה הארצי של המשטרה ברישוי עסקים

משטרת ישראל פרסמה פקודת מטה ארצי חדשה בעניין רישוי עסקים- מס’ 12.06.01.

פקודה זו כוללת, בין היתר, את שיקולי המשטרה בהפעלת סמכויות רישוי, את הליך הטיפול בבקשה למתן אישור לרישיון או היתר זמני ואת הפיקוח על קיום התנאים.

12.06.01 – רישוי עסקים פקודת המטה הארצי

מתן רישיון למרות התנגדות המשטרה- פסק דין כפר כנא

בפסק דין שניתן בחודש דצמבר 2020 נדונה עתירת המשטרה כנגד החלטת רשות הרישוי בכפר כנא לתת לבעל עסק רישיון למרות התנגדותה. בית המשפט קיבל את עמדת רשות הרישוי.

הגשת עתירה מנהלית על ידי נותן אישור כנגד רשות רישוי הינה חריגה בהתנהלות הכללית של רשויות הרישוי ונותני האישור, מה עוד  שמדובר בעתירה שהוגשה על ידי המשטרה.

מאמר זה סוקר את פסק הדין  תוך בחינת ההבדלים בין פסק דין זה לפסק דין עוספיה, שגם בו נדונה עתירה מנהלית של המשטרה נגד החלטת רשות רישוי למתן רישיון. שם ביטל בית המשפט את הרישיון, שניתן בניגוד לעמדת המשטרה.

חשיבות ההשוואה נובעת, להבנתנו, מהשלכת הרוחב של פסקי דין אלו על סמכותה הכללית של רשות רישוי לתת רישיון לעסק למרות התנגדות נותן אישור.


להמשיך לקרוא

סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

בית המשפט קבע כי סירוב המשטרה למתן רישיון המסתמך על ראיות מנהליות לקיום פעילות פלילית בעסק הינו קביל. סירוב כזה אינו מחייב שיינקטו גם פעולות חקירה פלילית או הגשת כתב אישום, ואינו מחייב נקיטת הליכים מקבילים לסגירת העסק.


להמשיך לקרוא

אכיפה מנהלית ברישוי עסקים כאמצעי למיגור הפשיעה

 במאמר זה, המהווה מאמר המשך למאמר שפירסמנו – “בין אכיפה פלילית לאכיפה מנהלית בחוק רישוי עסקים”, אנו דנים בשימוש באכיפה המנהלית על פי הוראות חוק רישוי עסקים ככלי למיגור הפשיעה בישראל. 


להמשיך לקרוא