פירסום טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור – מאי 2020

משרד הפנים פירסם היום, 25.5.2020, טיוטות מפרטים אחידים ל 13 סוגי עסקים, לעיון הציבור והערותיו.
ניתן להעביר הערות עד ל 26.7.2020.
קישור לפירסום- טיוטות מפרטים אחידים לעיון הציבור והערותיו- מאי 2020

תפיסת רכב שנעשתה ממנו עבירה על חוק רישוי עסקים, וסעיף 27א לחוק

כאשר נמצא כי נעברה עבירה על חוק רישוי עסקים מתוך רכב או באמצעותו, קיימת סמכות לתפוס את הרכב. מאמר זה נכתב בעקבות פסק דין שוורץ, הדן במקרה בו המשטרה תפסה רכב ששימש להובלת ציוד למסיבה שנערכה ללא רישיון עסק כדין. במאמר זה התייחסנו לשאלה מה מקור הסמכויות לתפיסת רכב, או במילים אחרות- מהי עילת התפיסה.

להמשיך לקרוא תפיסת רכב שנעשתה ממנו עבירה על חוק רישוי עסקים, וסעיף 27א לחוק

עיסוק מתוך או באמצעות רכב- סעיף 14א לחוק

סעיף 14א לחוק רישוי עסקים דן בביצוע עבירה על חוק רישוי עסקים מתוך או באמצעות רכב, קובע חזקות לגבי האחראים לביצוע העבירה, וכיצד ניתן להפריכן.
מאמר זה עוסק בהוראות הסעיף ובפרשנות שניתנה לו בפסיקה.

להמשיך לקרוא עיסוק מתוך או באמצעות רכב- סעיף 14א לחוק

נפתח מוקד ארצי לעסקים לכבאות והצלה

בשל המצב הבריאותי פתחו שירותי הכבאות וההצלה מוקד שירות ארצי.

את טפסי רישוי עסקים יש להפנות למוקד השירות.

יצירת קשר עם המוקד-

טלפון- *4964, או 0772704121, בימים א-ה בשעות 8:00-17:00, tservice@102.gov.il

החקיקה שקדמה לחוק רישוי עסקים- פקודת מלאכות ותעשיות ופקודת מכירת משקאות משכרים

חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 החליף את פקודת המלאכות והתעשיות ( הסדרתן)  ואת פקודת המשקאות המשכרים, שהיו בתוקף עד לחקיקת החוק.
מצורף נוסח הפקודות הנ”ל-
פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן)
פקודת מכירת משקאות משכרים