ביטאון משרד הפנים- גיליון מספר 1

הצלחנו לאתר את הביטאון המקצועי הראשון שפורסם על ידי  אגף רישוי עסקים במשרד הפנים.
הביטאון פורסם ביוני 2002 והוא כולל, בין היתר, מפתח עקורונות ומושגים ברישוי עסקים, סקירת ביקור במחלקת רישוי עסקים בעיריית ניו-יורק ועוד.
מסמך מרתק !!!
ביטאון רישוי עסקים גיליון 1

חקיקה המקלה על עסקים לקבל אישור תכנון ובניה

בשבוע שעבר הרצה מר אלחנן משי בפני חברי מרכז הבניה על האפשרויות הקיימות כיום, במסגרת חוק התכנון והבניה והוראות חוק רישוי עסקים, להקל על בעלי עסקים לקבל רישיון לעסק.
אלחנן, כרגיל מרצה מרתק, והרצאתו מאלפת.
מצורף הקישור להרצאה- הרצאת אלחנן משי- רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה

רשות רישוי אינה מוסמכת לבצע הערכה מקצועית במקום המשטרה, ועליה לקבלה כפי שהיא ולהביאה בחשבון שיקוליה

בפסק דין עוספייה המשטרה התנגדה למתן רישיון לעסק בהתאם לסמכותה לפי סעיף 8א2 לחוק. בית המשפט קבע כי רשות רישוי אומנם אינה חייבת לתת משקל מכריע לעמדת המשטרה אך עליה להביא עמדה זו בחשבון כלל שיקוליה, כפי שהיא. עוד נקבע כי רשות הרישוי אינה מוסמכת ואינה מסוגלת להחליט שהמידע שבידי המשטרה אינו תקף, או אינו רציני.

להמשיך לקרוא רשות רישוי אינה מוסמכת לבצע הערכה מקצועית במקום המשטרה, ועליה לקבלה כפי שהיא ולהביאה בחשבון שיקוליה

עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 לחוק – פסק דין עוספייה

פסק הדין הנסקר במאמר זה הינו חריג בכך שמדובר בעתירה מנהלית שהגישה רשות מרשויות המדינה- המשטרה, נגד רשות אחרת – רשות הרישוי של המועצה המקומית עוספייה, בבקשה כי בית המשפט יורה על ביטול רישיון עסק שהוצא  לעסק למרות התנגדות המשטרה. בית המשפט קבע כי ההחלטה למתן רישיון לוקה בחוסר סבירות קיצוני והורה על ביטול הרישיון.
התנגדות המשטרה ניתנה בהסתמך על הוראות סעיף 8א2 לחוק. 

אנו מודים למשרד עו”ד נעה טלבי ושות’ ששלחו לנו את פסק הדין

להמשיך לקרוא עוד על סמכות המשטרה לפי סעיף 8א2 לחוק – פסק דין עוספייה

השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות האירועים

ביום 24.5.2020 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, מסמך הסוקר את השפעת משבר הקורונה על ענף אולמות האירועים וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות.
השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות אירועים