ביום 29.12.19 פורסמו טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

ביום 29.12.19 פורסמו  באתר ממשל זמין, לעיון הציבור והערותיו, טיוטות מפרטים אחידים ל 7 פריטי רישוי.
את ההערות יש להעביר עד ליום 29.2.2020.
רשימת פרטי הרישוי להם פורסמו טיוטות מרטים אחידים:
פריט 3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- ייצורם, אריזתם, אחסונם.
פריט 6.4- מסחר ושונות- מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
פריט 7.7א- עינוג ציבורי- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, בלא מזון.
פריט 8.6א- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- מכירתם, השכרתם, תיווך בהם למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
פריט 8.6ב- כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמה), למעט חלקים משומשים- חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6ז.
פריט 9.1א- כלי נשק ותחמושת- מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה).
פריט 10.4ב- טקסטיל, דברי הלבשה- גזירה,תפירה.

קישור לאתר בו פורסמו טיוטות המפרטים- אתר ממשל זמין- טיוטת מפרטים אחידים להערות הציבור עד 29.2.2020

 

תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

בסעיף 6א2 לחוק נקבעו סייגים אשר בהתקיימם, לא ניתן יהיה לקבל היתר מזורז לעסק.
לכאורה מדובר על סייגים לקבלת היתרים מזורזים א’ וב’ המפורטים בסעיף 6א1 לחוק בלבד, אלא שבהוראות שונות בחוק הורחבה תחולת סייגים אלו גם לקבלת אישור גורם רישוי על יסוד תצהיר (סעיף 6(ג)), רישוי ללא אישור על יסוד תצהיר ( סעיף 6א), רישיון עיל יסוד תצהיר ( סעיף 6א3), והגשת תצהיר לעניין נגישות (סעיף 8ב(ג)(ב)) (“להלן: הליך מזורז”).

המאמר הבא מפרט את הוראות הסעיף ומשמעותן. בסופו של המאמר הוספנו מספר הערות המתייחסות לקשיי היישום של הוראות הסעיף, ולספק בדבר יכולתן להשיג את המטרה לשמה נועדו. להמשיך לקרוא תיקון 34- סייגים למתן היתר מזורז- סעיף 6א2 לחוק

ניהול עסק בניגוד לתנאי הרישיון- פסק דין מטמנת עברון

בית משפט השלום הרשיע את השותפות המנהלת את אתר מטמנת עברון  (“השותפות המוגבלת”), חברה נוספת המעורבת בניהול האתר, מנהל האתר ומנהל התפעול והאחזקה של האתר בשורת עבירות וביניהן אי קיום תנאי רישיון עסק, זאת למרות שרישיון העסק ניתן לאישיות משפטית שונה מזו שלה נמסרו תנאי הרישיון.
מאמר זה סוקר את העובדות כפי שעולות מפסק הדין ואת נימוקי בית המשפט להרשעה, שכן לעניות דעתנו אין מדובר בפסק דין שיגרתי.

להמשיך לקרוא ניהול עסק בניגוד לתנאי הרישיון- פסק דין מטמנת עברון

סעיף 17- עדכוני פסיקה אוקטובר 2019

בהמשך לעדכונים המתבצעים על ידינו כל כמה חודשים, הסוקרים את הפסיקה הנוגעת להוצאת צווי סגירה לאחר הגשת כתב אישום ובטרם הרשעה (סעיף 17 לחוק), אנו מפרסמים מאמר זה הסוקר את עדכוני הפסיקה מאפריל ועד אוקטובר 2019.
להמשיך לקרוא סעיף 17- עדכוני פסיקה אוקטובר 2019