אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובות פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

 אכיפה בגין עבירות על חוק רישוי עסקים מתבצעת בדרך כלל על ידי רשות הרישוי אך גם למשטרה, כגורם מאשר, קיימות סמכויות אכיפה נרחבות, וכן חובות מכוח היותה גורם מאשר.
מאמר זה מתייחס לאחריות בנזיקין (להבדיל מאחריות פלילית) שהוטלה על המשטרה כגורם מאשר וכגורם לו נתונות סמכויות אכיפה מכח חוק רישוי עסקים.
אנו נעסוק באחריות המשטרה לפגיעת שייט קיאק בירקון, לאחריות המשטרה לאירוע דקירה בדיסקוטק ולאחריות המשטרה לנזקים הנגרמים לצופים במשחקי ספורט ובסייגים לאחריות זו.

*מאמר זה נכתב בהמשך לסדרת מאמרים בעניין חיוב רשויות בנזיקין בשל הפרת החובה לאכוף את חוק רישוי עסקים.

עודכן לאחרונה- 17.1.18
להמשיך לקרוא אחריות משטרה בנזיקין הנובעת מחובות פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים

אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (1) – מהי עוולת הרשלנות

כאשר אדם נפגע בבית עסק מסוים או על ידי עסק מסוים, פעמים רבות נתבעת בנזיקין גם  הרשות המקומית, אשר בתחומה התנהל העסק. בדרך כלל תיתבע הרשות בגין רשלנותה.

סדרת מאמרים זו (3) דנה במהות עוולת הרשלנות, בחובות הזהירות של הרשות המקומית הנובעות מחוק רישוי עסקים, ובאחריות שהוטלה על הרשות במקרים אלו.

מאמר זה, הראשון בסדרה, מסביר מהי עוולת הרשלנות. להמשיך לקרוא אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (1) – מהי עוולת הרשלנות

אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (2) – חובת הזהירות המושגית

כאשר אדם נפגע בבית עסק מסוים או על ידי עסק מסוים, פעמים רבות נתבעת בנזיקין גם  הרשות המקומית, אשר בתחומה התנהל העסק. בדרך כלל תיתבע הרשות בגין רשלנותה.

סדרת מאמרים זו (3) דנה במהות עוולת הרשלנות, בחובות הזהירות של הרשות המקומית הנובעות מחוק רישוי עסקים, ובאחריות שהוטלה על הרשות במקרים אלו.

מאמר זה, השני במספר, עוסק בפסיקה הנוגעת להטלת האחריות המושגית על הרשות המקומית בכול הנוגע לחוק רישוי עסקים ואכיפתו. להמשיך לקרוא אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (2) – חובת הזהירות המושגית

אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (3) – חובת הזהירות הקונקרטית והפרתה

כאשר אדם ניזוק בבית עסק מסוים, או בגין פעולות עסק מסוים, פעמים רבות נתבעת בנזיקין גם הרשות המקומית, אשר בתחומה התנהל העסק. רוב התביעות נגד הרשות הינן בגין רשלנותה בפיקוח על עסקים טעוני רישוי המתנהלים בשטחה.
סדרת מאמרים זו (3) דנה במהות עוולת הרשלנות, בחובות הזהירות של הרשות המקומית הנובעות מחוק רישוי עסקים, ובאחריות שהוטלה על הרשות במקרים אלו.
שני המאמרים הראשונים דנו במהות עוולת הרשלנות בפקודת הנזיקין, ובחובת הזהירות המושגית שהוטלה על רשויות הרישוי.
מאמר זה, עוסק במספר מקרים קונקרטיים בהם הוטלה אחריות על הרשות, במעשים (או המחדלים) בגינם נקבע כי חובת הזהירות הופרה, וכתוצאה מכך נמצאה הרשות אחראית לפחות לחלק מהנזק הנתבע. להמשיך לקרוא אחריות רשות רישוי בעוולת הרשלנות בנזיקין (3) – חובת הזהירות הקונקרטית והפרתה