עירייה לא חויבה בנזק שנגרם בעסק למרות שלא אכפה צו סגירה שיפוטי

בית המשפט פטר את העירייה מאחריות לנזק שנגרם לאדם בבר (בגין אירוע שריפה), הגם  שהיא לא אכפה צו סגירה שיפוטי לאותו העסק. קביעת בית המשפט הייתה נעוצה בכך שלא התקיים קשר סיבתי משפטי בין הנזק שנגרם לבין העדר הרישיון. בית המשפט קבע כי הנזק נגרם בשל מעשה לא צפוי של עובד בבר ויכול היה להתרחש גם אם לעסק היה רישיון.

כבר עמדנו בעבר על כך שברובם ככולם של המקרים, כאשר אירע נזק למי מבאי עסק שפעל ללא רישיון, חויבה העירייה, כגוף האחראי על מתן רישיונות עסק, בנזקיו של אותו אדם בבית העסק (ברמות אחריות שונות). אלא שכפי שכבר נקבע בפסק דין עיריית אשקלון, אחריות העירייה איננה אחריות מוחלטת.

בפסק דין קלאוס נדון מקרה בו אדם נכנס בליל שבת לבר בתל אביב, יושב בסמוך לדלפק ובעודו לוגם מהמשקה אותו הזמין, שופך לפתע הברמן נוזל דליק על משטח הדלפק ומצית אותו כחלק מתעלול של אלכוהול ואש. אלא שאז יוצא התעלול מכלל שליטה והאש שהתפשטה תוך שבריר שניה לאורך הדלפק, אחזה באחת באותו אדם וגרמה לכוויות ולפגיעה קשה בגוף ובנפש.

במועד האירוע, הבר פעל ללא רישיון עסק, בניגוד לצו סגירה שהוצא נגדו במסגרת הליכים משפטיים, וללא שהעירייה אכפה את צו הסגירה.

בית המשפט קבע כי העירייה הפרה את חובותיה בעניין הפעלת סמכויות האכיפה.

כך גם נקבע כי אילו צו הסגירה היה נאכף והעסק כלל לא היה פועל לא היה נגרם הנזק.

אלא שלא די בכך- על מנת לחייב את העירייה בנזק נדרש קשר בין המחדל הספציפי שלה לבין הנזק שאירע.
בית המשפט קבע כי קשר כזה לא התקיים. "בנסיבות דנן, העירייה בכובעה כרשות מפקחת, לא יכלה ולא צריכה לצפות פעולה פזיזה פתאומית חד פעמית ובלתי צפויה של הברמן עת החליט לפתע לבצע פעלול אש, בניגוד לשכל הישר תוך סיכון יושבי הבר.

ודוק, סירוב העיריה או המשטרה לתת רישיון לא היה קשור כלל ועיקר להתנהגות הברמן שגרמה לתאונה, או להתנהלות המסכנת את באי הבר בצורה כלשהי ממנה התעלמה העירייה.

למעשה, אותה תאונה באותן נסיבות הייתה עלולה להתרחש בדיוק באותו אופן בין אם היה לבר רישיון עסק ובין אם לאו.

קיומו או היעדרו של רישיון עסק כאמור, לא היה מעלה ולא מוריד לענייננו, שכן במקרה דנן התאונה אינה מימוש של סיכון שרישיון עסק היה עשוי למנוע, אלא הינה תוצאת מעשה פתאומי ובלתי צפוי של אדם. על כן, במקרה דנן לא הוכח קיומו של קשר סיבתי משפטי בין היעדר רישיון עסק לבין הנסיבות שהביאו לתאונה מצערת זו." (עמוד 26 לפסק הדין)

לפסק הדין:
תא (ב"י) 54138-01-17 פלוני נ. גיל קלאוס ואח' (פורסם בנבו,  17.6.2021)
ע"א 1751/18 עיריית אשקלון נ. פלוני (פורסם בנבו, 2.10.19)
למאמר הסוקר את פסק הדין ראה:
ככלל, אחריות העירייה כנותנת רישיון עסק אינה עולה על אחריות בעל העסק

למאמר בנושא הטלת, או אי הטלת, אחריות על רשות הרישוי בנזיקין ראה: אחריות רשות הרישוי בנזיקין- (3)- חובת הזהירות הקונקרטית והפרתה

 

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz