משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193 א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

סעיף 23 לחוק רישוי עסקים קובע סמכות קצין משטרה להורות על סגירת חצרים, בין היתר, אם קיים חשד סביר כי נעברה עבירה לפי סעיף 193א לחוק העונשין. להמשיך לקרוא משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193 א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים

מהם “ממונה בטיחות” ו”מנהל בטיחות” – לעניין ארועי ספורט – סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונחים “ממונה בטיחות” ו,מנהל בטיחות”, בכל הקשור לאירועי ספורט, אנו מופנים לחוק איסור אלימות בספורט. להמשיך לקרוא מהם “ממונה בטיחות” ו”מנהל בטיחות” – לעניין ארועי ספורט – סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים

מהו “אירוע ספורט” – סעיף11א(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “אירוע ספורט” אנו מופנים לחוק לאיסור אלימות בספורט. להמשיך לקרוא מהו “אירוע ספורט” – סעיף11א(ב) לחוק רישוי עסקים

מהי “החברה הבת”- לעניין חוק הדואר – סעיף 11(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לעניין הגדרת החברה הבת של חברת דואר ישראל בע”מ אנו מופנים להוראות חוק הדואר.(סעיף 88יא) להמשיך לקרוא מהי “החברה הבת”- לעניין חוק הדואר – סעיף 11(ב) לחוק רישוי עסקים

מהו “שירות ציבורי”- לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות – סעיף 8ב(א) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות הוגדר “שירות ציבורי” בחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. להמשיך לקרוא מהו “שירות ציבורי”- לעניין נגישות אנשים עם מוגבלות – סעיף 8ב(א) לחוק רישוי עסקים