השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות האירועים

ביום 24.5.2020 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, מסמך הסוקר את השפעת משבר הקורונה על ענף אולמות האירועים וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות.
השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות אירועים