כשלי הרפורמה וכיצד ניתן לתקנם

הרפורמה ברישוי עסקים, שבאה לידי ביטוי בתיקון 34, נועד הן להקל על בעלי העסקים והן לפשט את ההליך הרגולטורי בתחום ולעשותו שקוף לציבור הרחב.
אלא שברפורמה זו נפלו כשלים רבים, והחסמים בהליך הרישוי לא הוסרו.

תחום רישוי עסקים, החולש על היקפי מסחר עצומים במשק, משווע לתיקונים אשר באמת יוכלו להקל על ההליך הן מצד בעלי העסקים והן מצד הרשויות.
מאמר זה, סוקר את ההליך שהביא לתיקון 34, מפרט את הכשלים שנפלו בהליך הרפורמה ומציע דרכי פיתרון.


להמשיך לקרוא

ראוי לאפשר עריכת “הסדר מותנה” בעבירות על חוק רישוי עסקים

“הסדר מותנה” מאפשר הטלת סנקציה מתאימה, במקרים ההולמים, ללא הגשת כתב אישום וללא ניהול הליך ארוך ומייגע בבתי משפט.
במילים אחרות- “הסדר מותנה” מאפשר הסדרת המחדל של “העבריין” תוך הסכמה בדבר הסנקציה הננקטת, ללא ניהול הליך משפטי. 

על פי המצב החוקי היום, תובעים עירוניים אינם רשאים לערוך “הסדר מותנה” בעבירות על חוק רישוי עסקים בעוד תובעי משטרה רשאים לעשות זאת ובעוד מתאפשר לערוך הסדרים אלו על פי חוק התכנון והבניה, אשר להפרתו קיימים מאפיינים דומים רבים להפרת הוראות חוק רישוי עסקים.
מאמר זה  מסביר מהו “הסדר מותנה”, מהן הוראות החוק המסדירות אותו ופונה לכל הגורמים הרלוונטיים לפעול על מנת להחילו גם על עבירות לפי חוק רישוי עסקים.


להמשיך לקרוא

הצעת חוק ההסדרים 2020 מבטלת בפועל את חובת פירסום המפרטים האחידים

קשה להבין כיצד המחוקק שהבין את החשיבות הקריטית של פרסום המפרטים האחידים לקידום והצלחה של כל רפורמה ברישוי עסקים, באשר היא, וחייב בתיקון 34 את נותני האישור לפרסמם בתוך מספר שנים מצומצם, לוקח עתה אחורה ומבטל בפועל חובה זו.

אנו מצרפים את נוסח המכתב ששלחנו לשר הפנים, שר האוצר ועוד גורמים חשובים ומשפיעים, לחזור בהם מהתיקון המוצע.


להמשיך לקרוא

סגירת מסעדת אל ברבור- תמרור אזהרה !!

מאמר הדעה המפורסם כאן נכתב בכאב לב גדול.
מסעדת אל ברבור בואדי ערה לא הייתה צריכה להיסגר.

הבעיות התכנוניות שהביאו לסגירתה היו ניתנות לפיתרון, אילו רק מישהו ברשויות התכנון היה מטה לב ואוזן, ועושה דבר מה למען קיומם של עסקים כאלו.
לקרא, וללמוד איך לא לעשות.


להמשיך לקרוא

השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות האירועים

ביום 24.5.2020 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המחלקה לפיקוח תקציבי, מסמך הסוקר את השפעת משבר הקורונה על ענף אולמות האירועים וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות.
השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות אירועים