הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 31 לחוק רישוי עסקים. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק. במאמר זה נעמוד על האפשרות לקבלת אישור רשות מאשרת על בסיס תצהיר. להמשיך לקרוא הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר