הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

היום (3.12.17) אישרה הממשלה את עקרונות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק ותוך הבנה כי העסקים הקטנים והבינוניים הינם מנוע הצמיחה האמיתי של המשק. (זו אינה קלישאה)

רפורמה זו טומנת בחובה שינויים מרחיקי לכת בגישת הרשויות לפרוצדורה הכרוכה בהוצאת רישיון עסק, לאופי העסקים הנדרשים להוציא רישיון ולאחריות לא מבוטלת המועברת לכתפיו של בעל העסק לניהול עסקו.

במאמר זה נפרט את עיקרי הרפורמה שאושרה היום על ידי הממשלה.

אנו קוראים מעל במה זו למחוקק שיתן הפעם את דעתו על כוונת הרשות בבואה לקדם רפורמה זו, ולא יאפשר שחיקתה בגלגלי הניסוח המשפטי הפרטני, כפי שקרה ביחס לעקרונות רבים וטובים שאישרה וועדת הבר בשנת 2006.

להמשיך לקרוא הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?

נשאלנו אילו עסקים ניתן לפתוח בימי שבת ומועדי ישראל (להלן: “ימי מנוחה”) בתל אביב, היכן, ובאילו מגבלות?
חוק  העזר העירוני לתל אביב יפו  (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש”ם – 1980 (להלן: “חוק העזר”) מתיר פתיחת חנויות ומרכולים בימי המנוחה, בעיר תל אביב, באזורים מסוימים בלבד.
בית המשפט הגבוה לצדק, בפסק דין המרכולים מיום 26.10.17, בהרכב מורחב של 7 שופטים, אישר את תוקפם של התיקונים בחוק העזר, אשר הסדירו את פתיחת המרכולים. ובית המשפט המחוזי בתל אביב אישור בפסק דין טיב רשתות מיום 2.8.19 את נוהל עיריית תל אביב בעניין מתן היתרים לפתיחת מרכולים בשבת.
מאמר זה בוחן את הוראות חוק העזר ואת ההיבט המשפטי והחברתי שלו.
המאמר נכתב במשותף על ידי מר אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’

עודכן ביום 2.9.19

להמשיך לקרוא אילו עסקים ניתן לפתוח בשבת בתל אביב?

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים- קיום דרישות המשטרה

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א- 2001 (להלן: ” החוק”), קובע כי מעסיק לא יקבל לעבודה ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, וכן כי בגיר שהורשע כאמור, לא יעסוק בעבודה במוסד.
החוק מגדיר מהו “מוסד” לעניין חוק זה. בהגדרה זו נכללים מספר עסקים טעוני רישוי כגון- מכוני כושר, הסעת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים וקייטנה.
מכוח הוראות החוק הותקנו תקנות המפרטות את התנאים לקבלת אישור המשטרה לעניין קיום הוראות החוק.
לנוחותכם אנו מצרפים קישורים להוראות החוק והתקנות.

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס”א- 2001
תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים (אישור המשטרה), תשס”ג- 2003

שילוט בעסקים – דוגמאות ונוסח חוק לאיחוד השילוט

אנו מצרפים לנוחות המשתמשים קובץ המאגד בתוכו את סוגי השלטים הנדרשים להצבה בעסקים השונים על פי דרישות חוק רישוי עסקים והתקנות רלווטיות. – shilut

עוד אנו מבקשים לציין כי ב 4.7.17 פורסמה הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התע”ז – 2017. חוק זה אושר ביום 3.8.17.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא מתן אפשרות לבעלי עסקים אשר מוטל עליהם לפרסם בבית העסק שלטים שונים על פי דרישות גורמים מאשרים ורשויות שונות- לאחד את כל השלטים לשלט אחד.
למסמך החוק המלא והצעת החוק –  הצעת חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע”ז-2017חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים (איחוד שילוט), התשע”ז- 2017

השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

כיצד יכול בעל עסק להגיש השגה (ערעור, בלשון הרגילה) על דרישות גורמים מאשרים או רשות רישוי, המתנים הסכמתם למתן הרישיון בקיום דרישות מסוימות, או המבקשים להוסיף תנאים בהם על העסק לעמוד לאחר שכבר ניתן לו רישיון?
מטרת המאמר הבא הינה “לעשות סדר” ולהבהיר את הוראות החוק והתקנות בכל הנוגע להגשת השגה.

המאמר עודכן בעקבות תיקון 34 ביום 13.7.19

להמשיך לקרוא השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי