השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

כיצד יכול בעל עסק להגיש השגה (ערעור, בלשון הרגילה) על דרישות גורמים מאשרים או רשות רישוי, המתנים הסכמתם למתן הרישיון בקיום דרישות מסוימות, או המבקשים להוסיף תנאים בהם על העסק לעמוד לאחר שכבר ניתן לו רישיון?
מטרת המאמר הבא הינה “לעשות סדר” ולהבהיר את הוראות החוק והתקנות בכל הנוגע להגשת השגה.

המאמר עודכן בעקבות תיקון 34 ביום 13.7.19

להמשיך לקרוא השגה על החלטת גורם מאשר או רשות רישוי

רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

על עסקים טעוני רישוי המתנהלים בשטחי המועצות המקומיות והמועצות האזוריות ביהודה והשומרון (“איו”ש”, “האזור”), יחולו הוראות תקנון המועצות האזוריות ( יהודה ושומרון), תשל”ט- 1979 (להלן: “תקנון המועצות האזוריות”) ותקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) תשמ”א-1981 (להלן: “תקנון המועצות המקומיות”).

מאמר זה סוקר את הוראות התקנונים הרלוונטיות וסמכויות בתי המשפט בעניין רישוי עסקים באזור.

עודכן ביום 28.7.19

להמשיך לקרוא רישוי עסקים ביהודה והשומרון – החוק וסמכות השיפוט

הרחבת סמכויות מקומיות למתן אישור “איכות הסביבה”

ביום 24.7.14 הרחיב השר להגנת הסביבה את סמכויות עובדי איכות הסביבה בחלק מהרשויות המקומיות כך שיוכלו לתת אישור למספר רב יותר של עסקים.

לנוחות הציבור אנו מצרפים קישור לאותה הסמכה הנוגעת לפריטי הרישוי הבאים-  2.1 א; 2.1 ב; 2.1 ה; 2.1 ז; 2.2 ח; 3.1 ; 3.3 ב; 3.4 ג; 4.3 א; 4.3 ב; 4.4 ז; 4.6 ו; 5.1 ב; 5.3 ג; 6.4 ; 7.1 א; 7.1 ג; 7.7 ח; 8.4 א;
8.6 ז; 8.7 ב; 8.8 א; 8.9 א; 10.1 ; 10.6 ב; 10.7 ג; 10.8 ב; 10.9 ; 10.10 ב; 10.10 ג; 10.10 ד; 10.14 ג; 10.14 ז; 10.16 ב.
הסמכה בעניין איכות הסביבה – ילקוט פרסומים 6845

הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק בכול הנוגע לקיום דיני התכנון והבניה.
במאמר זה נסקור את השינויים בחוק התכנון והבניה, אשר נועדו להקל על קבלת “אישור הנדסה” לשם הוצאת רישיון עסק.

יישום תיקון זה תלוי בהתקנת תקנות על פיו. אמנם בתיקון 110 נקבע כי תקנות על פיו יותקנו בתוך 4 חודשים, אך רק ביום 6.3.19 פורסם תזכיר לעיון הציבור ובו נוסח התקנות המוצעות. 

עדכון אחרון- 9.6.19
להמשיך לקרוא הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה

הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 31 לחוק רישוי עסקים. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק. במאמר זה נעמוד על האפשרות לקבלת אישור רשות מאשרת על בסיס תצהיר. להמשיך לקרוא הקלות בחוק רישוי עסקים – אישור על יסוד תצהיר