תיקון צו רישוי עסקים 2018

היום (30.12.18), פורסם תיקון לצו רישוי עסקים.
בתיקון זה נמחקו מספר לא מבוטל של פרטי רישוי והוארך תוקפם של פריטים רבים נוספים.
בנוסף- הוראות תיקון זה ניתקו את הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תוקפם של הרישיונות- ולפיכך מעתה- תוקפם של הרישיונות יהיה כמפורט בצו.
לנוחות הקוראים אנו מצרפים את נוסח הצו, כאשר התיקונים והשינויים מסומנים בו (מחיקה סומנה בקו חוצה, תוספת סומנה בכתום באותיות אלכסוניות).
כך גם לא מחקנו, אלא סימנו בקו חוצה בלבד, את תוקפם של הרישיונות שהיה נכון עד היום על מנת להקל להבחין בשינוי במצב בפועל.
תוקף השינוי מיום 1.1.19
צו רישוי עסקים- תיקון 2018 כולל סימון השינויים וקישורים
ק”ת 8133- הפירסום ברשומות של תיקון הצו 2018