האם לימוד שחיה בבריכה פרטית טעון רישיון עסק?

הגם שלימוד שחיה כשלעצמו אינו טעון רישיון עסק ובריכה פרטית גם היא אינה טעונה רישיון, הרי שלימוד שחיה בבריכה פרטית, יהפוך את השימוש בבריכה לצרכי לימוד לטעון רישיון עסק.

מאמר זה נכתב במשותף על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’


להמשיך לקרוא

האם בריכות שחיה טבעיות טעונות רישיון עסק?

האם בריכות ומקווי מים, שהינם יצירי הטבע, או בריכות שנבנו לפני שנים רבות על ידי גורם לא ידוע (כדוגמת בריכת הקצינים ברמת הגולן, או בריכות שנבנו לפני עשרות ואף מאות שנים בצמוד למעיינות) יהיו טעונות רישיון עסק?
מקווי מים המצויים במעיינות ובנחלים, שלא נגעה בהם יד אדם לא יהיו טעונים רישיון. אך גם בריכות, אשר אופיין הטבעי שונה על ידי דיפון חלקי ומעקות, לא ייחשבו לבריכות שחיה כמשמעותן בצו רישוי עסקים, ולא יהיו טעונות רישיון עסק.

תודות לאלחנן משי ולאשר גרנר אשר תרמו למאמר זה מידיעתם רבת השנים בתחום רישוי העסקים בכלל, ובהיסטוריה של החקיקה הקשורה לתחום בפרט.


להמשיך לקרוא

האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

נשאלנו האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית יהיה טעון רישיון עסק.
בריכה, בין פרטית ובין ציבורית, המשמשת לטיפולים כאמור, מוגדרת כ”בריכת שחיה” לעניין צו רישוי עסקים, ותהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.4א.
להמשיך לקרוא

תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

תקופת רישיון עסק לבריכות שחיה, על פי הקבוע בצו רישוי עסקים, הינה 3 שנים.
נשאלנו, האם גם לבריכות שחיה הפתוחות בעונה הקיץ בלבד יוצא רישיון ל 3 שנים למרות שהן סגורות חלק גדול מחודשי השנה.
להמשיך לקרוא