פורסם תזכיר לעיון הציבור והערותיו- תקנות בעניין “שינוי שימוש” למטרת עסק

ביום 6.3.19 פורסם לעיו הציבור ולהערותיו ( עד ליום 27.3.19) תזכיר בעניין טיוטת תקנות התכנון והבניה (שינוי שימוש למטרת עסק), התשע”ט- 2019.
טיוטת תקנות  התכנון והבניה (שינוי שימוש למטרת עסק), התשע”ט- 2019 


כזכור- ביום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון 110 לחוק התכנון והבניה. בסעיף 145ה לחוק הוספה האפשרות לבקש “שינוי שימוש למטרת עסק”, שנועדה להקל על הוצאת היתרים לשם ניהול עסק, דבר שאמור להקל על הוצאת רישיון עסק.
לנוסח התיקון ראה- הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון 110 לחוק התכנון והבניה
על מנת שבעל עסק יוכל להגיש בקשה לשינוי שימוש נדרש היה להתקין תקנות.
עתה פורסמה טיוטת תקנות אלו לעיון הציבור והערותיו.