פורסם תזכיר לעיון הציבור והערותיו- תקנות בעניין "שינוי שימוש" למטרת עסק

ביום 6.3.19 פורסם לעיו הציבור ולהערותיו ( עד ליום 27.3.19) תזכיר בעניין טיוטת תקנות התכנון והבניה (שינוי שימוש למטרת עסק), התשע"ט- 2019.
טיוטת תקנות  התכנון והבניה (שינוי שימוש למטרת עסק), התשע"ט- 2019 


כזכור- ביום 1.1.17 נכנס לתוקף תיקון 110 לחוק התכנון והבניה. בסעיף 145ה לחוק הוספה האפשרות לבקש "שינוי שימוש למטרת עסק", שנועדה להקל על הוצאת היתרים לשם ניהול עסק, דבר שאמור להקל על הוצאת רישיון עסק.
לנוסח התיקון ראה- הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון 110 לחוק התכנון והבניה
על מנת שבעל עסק יוכל להגיש בקשה לשינוי שימוש נדרש היה להתקין תקנות.
עתה פורסמה טיוטת תקנות אלו לעיון הציבור והערותיו.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz