ערעור על החלטת בית משפט בעניין צו סגירה מנהלי ייעשה בהליך פלילי

בית המשפט קבע כי ערעור על החלט בית משפט לעניינים מקומיים בעניין הארכתו של צו סגירה מנהלי, שהוצא לפי סעיף 20 לחוק, ייעשה בסגרת הליך פלילי.
עוד נקבע כי מאחר ומדובר בהחלטה שסוגרת את ההליך, ערעור על ההחלטה יהיה בזכות ולא ברשות. 


להמשיך לקרוא

הגשת בקשה לרישיון עסק אינה מוכיחה כי העסק טעון רישיון

היה ניתן לחשוב שאם בעל עסק הגיש בקשה לרישיון עסק הוא מסכים לכך שהעסק אותו הוא מנהל טעון רישיון, ולכן לא יוכל לטעון בבית המשפט לאחר מכן כי העסק אינו טעון רישיון כלל.
בפסק דין אגד תעבורה נקבע כי גם במקרה כזה עדיין חלה על התביעה החובה להוכיח כי העסק טעון רישיון.


להמשיך לקרוא

הלבנת הון וחוק רישוי עסקים

למרות שחוק איסור הלבנת הון קובע כי עבירה על סעיף 14 לחוק רישוי עסקים הינה “עבירת מקור”, הרי שעד לאחרונה לא נעשה שימוש בעבירות לפי סעיף זה כעבירות מקור לעניין אישומים בגין הלבנת הון.
פסק דין  מחודש דצמבר 2019 קובע שאמנם מדובר במהלך חדשני אך אין בכל כל פסול.

תודה למשרד עו”ד נועה טלבי ושות’, על העברת פסק הדין נשוא המאמר.


להמשיך לקרוא

הגנה מן הצדק- ביטול כתב אישום שהגישה המשטרה, כאשר רשות הרישוי הסכימה לא לאכוף צו סגירה קודם

בית המשפט ביטל כתב אישום שהוגש על ידי משטרת ישראל כנגד בעל עסק בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין הפרת צו סגירה שיפוטי, בטענת הגנה מן הצדק. נסיבות הביטול- בעל העסק כבר הורשע בעבר בניהול אותו העסק ללא רישיון בעקבות כתב אישום שהוגש על ידי רשות הרישוי. לאחר ההרשעה הסכימה העירייה שלא לאכוף את פסק הדין, מאחר והיא נטלה על עצמה לאשר תב”ע נקודתית לשם הסדרת השימוש במקום.
בית המשפט פסק כי על רשות הרישוי והמשטרה לבא בדברים ביניהם, לשם בחינת המשך הליכי האכיפה.

להמשיך לקרוא

חובת חקירת נאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (2)

זהו מאמר המשך למאמר- חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים.
מאמר זה מביא את עדכוני הפסיקה ביחס לטענת נאשמים כי זכויותיהם לחקירה ולמתן הזדמנות להשמעת טענותיהם לפני הגשת כתב אישום הופרו.
יצויין  כי מסקירת הפסיקה בסוגיה זו, הן הפסיקה המובאת במאמר זה והן הפסיקה המובאת במאמר הקודם לו, נראה  כי בית המשפט בוחן כל בקשה לביטול כתב האישום בהעדר חקירה  לפי נסיבותיו הפרטניות של אותו מקרה ומידת הפגיעה בנאשם, וכי לא ניתן לעמוד על קו אחיד בפסיקה.
עוד חשוב להדגיש את קביעת בית המשפט בפסק דין קצב כי הנחיית פרקליטות המדינה הנוגעת לחובת החקירה אינה מהווה חלק מהדין הקוגנטי ולכן הימנעות מיישומה אינה מצדיקה מתן אפשרות לנאשם לחזור בו מהודאתו שניתנה בבית המשפט.

עודכן ביום 9.7.20


להמשיך לקרוא