מעבדת ייצור קנאביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

נשאלנו האם מעבדה לייצור קנאביס למטרות רפואיות טעונה רישיון עסק.
בשל חשיבותו ורגישותו, נושא זה הובא לדיון בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בה הוחלט כי עיסוק זה, המפוקח על ידי משרד הבריאות  (היחידה לקנאביס רפואי)  אינו טעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עיסקים.
יודגש כי עיסוק זה כפוף לנהלי הפיקוח והרישוי של משרד הבריאות.
עם זאת, הוחלט בוועדה הבין משרדית כי שינוע הקנביס טעון רישיון עסק לפי פריט 8.3א (הובלת “דברי ערך אחרים”) והובהר כי מכירת קנביס לציבור אפשרית רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1.
ראה: אתר משרד הבריאות- עמוד היחידה לקנביס רפואי

עודכן ביום 17.7.19
להמשיך לקרוא מעבדת ייצור קנאביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה

ישנם חקלאים המוכרים את תוצרת משקם באופן ישיר לציבור הרחב (מכירה קמעונאית). מכירה זו יכולה להתקיים במשק עצמו, תחת כיפת השמים, במבנה שאינו מבנה של קבע או במבנה של קבע.
כך גם יכולה המכירה להתבצע בכול יום מימות השבוע או מספר פעמים בשבוע בלבד.
התוצרת הנמכרת הינה לעיתים, תוצרתו של החקלאי המוכר את המוצרים בלבד, או תוצרת חקלאים נוספים.
על פי הפסיקה מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית בקרקע חקלאית תיחשב לשימוש שאינו חקלאי, ולפיכך טעון היתר שימוש חורג בהתאם לכללי רשות מקרקעי ישראל.
להמשיך לקרוא מכירה קמעונאית של תוצרת חקלאית – מכירה ישירה