מעבדת ייצור קנאביס למטרות רפואיות אינה טעונה רישיון עסק

נשאלנו האם מעבדה לייצור קנאביס למטרות רפואיות טעונה רישיון עסק.
בשל חשיבותו ורגישותו, נושא זה הובא לדיון בוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בה הוחלט כי עיסוק זה, המפוקח על ידי משרד הבריאות  (היחידה לקנאביס רפואי)  אינו טעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עיסקים.
יודגש כי עיסוק זה כפוף לנהלי הפיקוח והרישוי של משרד הבריאות.
עם זאת, הוחלט בוועדה הבין משרדית כי שינוע הקנביס טעון רישיון עסק לפי פריט 8.3א (הובלת "דברי ערך אחרים") והובהר כי מכירת קנביס לציבור אפשרית רק בבתי מרקחת הפועלים ברישיון לפי פריט 1.1.
ראה: אתר משרד הבריאות- עמוד היחידה לקנביס רפואי

עודכן ביום 17.7.19

ראשית נבקש להפנות להנחיות המשנה למנכ"ל משרד הבריאות בעניין גידול,ייצור, אחסון ואספקת קנאביס רפואי.
בסעיף 1  להנחיות, בפרק הכללי נכתב- "הסדרת התחום, וכחלק מהסדרה זו נוהל זה, נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה של קנביס רפואי, הכוללת גידול, ייצור, אחסון הפצה וניפוק של מוצרי הקנביס רפואי, תהיה ברמת האיכות הגבוהה ביותר, דומה ככל שניתן לאיכות שרשרת האספקה של תרופות ותכשירים לשימוש רפואי וכמו כן, ליצור מכנה משותף פרמקולוגי- רגולטורי בסיסי ,אשר מהווה את אבן היסוד הראשונה בדרך לתחום רפואי מוסדר הכולל מוצרים בעלי תועלת רפואית מבוססת מחקר Evidence based Medicine"

גידול קנאביס למטרות רפואיות וחוק רישוי עסקים

גידולים חקלאיים של צמחים אינם נכללים בפרטי הרישוי של צו רישוי עסקים- ולפיכך על גידול הקנאביס לא יחול חוק רישוי עסקים

ייצור, אחסון ואספקה של קנאביס רפואי

כפי שניתן לראות בציטוט מהנחיות משרד הבריאות, משרד זה רואה את מוצרי הקנאביס הרפואי כמוצרים המקבילים לתרופות ותכשירים, אלא שאינם כאלו.
צו רישוי עסקים (פריט 1.3) מחייב הוצאת רישיון עסק לייצור, אחסון שלא לצורך מכירה קמעונאית במקום וחלוקה או מכירה של תכישרים אלו. אלא שתכשיר מוגדר בצו רישוי עסקים על פי הגדרתו בפקודת הרוקחים.-
" תכשיר", "סם מרפא" – כל צורה של חומר או שילוב של חומרים שמתקיים בו אחד מאלה, ולמעט דם או רכיב בדם שנאסף מאדם המיועד לשמש בתפקידו הפיזיולוגי המקורי ולא עבר תהליך עיבוד משמעותי:
(1)   הוא בעל תכונות לריפוי או למניעה של מחלה באדם או בבעל חיים או לטיפול במחלה כאמור, או מוצג כבעל תכונות כאמור;
(2)   הוא גורם או ניתן לאדם או לבעל חיים במטרה לגרום, לשחזור, להחלפה, לתיקון או לשינוי של פעולה פיזיולוגית בגוף, באמצעות פעולה פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבולית;
(3)   הוא ניתן לאדם או לבעל חיים לשם אבחון רפואי או שניתן לתת אותו לאדם או לבעל חיים לשם אבחון כאמור;"

לאור הגדרות אלו נשאלה השאלה– האם ייצור של מוצרים שונים מצמח הקנאביס יהיה טעון רישוי בהיותו "תכשיר", "סם מרפא".
שאלה זו מתעוררת לאור העובדה שקנאביס מוגדר כ"סם מסוכן" בפקודת הסמים המסוכנים.

כאמור לעיל- הוועדה הבין משרדית החליטה כי לאור הגדרת קנביס כ"סם מסוכן", בפקודת הסמים המסוכנים, המוצרים המופקים מצמח הקנביס אינם "תכשירים" כהגדרתם בפקודת הרוקחים, ולפיכך ייצור, אחסון, אספקה ומכירה של מוצרי הקנביס אינם טעונים רישיון עסק, אלא כפופים להוראות משרד הבריאות בעניין זה.
להחלטת הוועדה הבין משרדית ראה- ידיעון מקצועי לרישוי עסקים מס' 14– עמ' 15
חקיקה והנחיות:
הנחיות משרד הבריאות בעניין קנביס רפואי
צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשע"ג- 2013
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א- 1981
פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג- 1973

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz