מאמרי דעה ופרסומים

העדר תקינה וחקיקה לבטיחות באירועים המוניים

בעקבות מספר אסונות שאירעו בזמן אירועים המוניים חד פעמיים כדוגמת אסון ערד ואסון המכבייה הוחלט כי יש להסדיר את התקינה והחקיקה לשם הבטחת הבטיחות באירועים וניהולם בצורה תקינה. מונתה גם ועדה בין משרדית שהוציאה סיכום מסודר ובין השאר הכינה גם טיוטה לפרק חדש בחוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים לאירועים המוניים. אך הליך החקיקה “תקוע” ולא הושלם עד היום.
מאמר זה דן בסיבות ובכשלים בגינם עד היום אין תקינה וחקיקה מסודרת המבטיחה את שלום הציבור ובטיחותו באירועים המוניים.

מאמר זה פורסם על ידי אלחנן משי גם בעיתון דה מרקר- “החלטורה של ניהול אסון המוני”

להמשיך לקרוא העדר תקינה וחקיקה לבטיחות באירועים המוניים

הנזקים הכלכליים הנגרמים בשל התארכות הליכי רישוי בתכנון ובניה

 רבות נאמר על תקופת הזמן הארוכה הנדרשת לשם הוצאת רישיון עסק ולשם קבלת היתרים בתחום התכנון והבניה. אך כאשר בעל עסק נדרש, לשם קבלת הרישיון, לקבל היתר כלשהו מרשויות התכנון והבניה- המצב הופך לבלתי נסבל כמעט.
הבעיה אינה התארכות הליכים בירוקרטים בלבד. מדובר בנזקים כלכליים כבדים הנגרמים הן לפרט והן לכלל הציבור.  להמשיך לקרוא הנזקים הכלכליים הנגרמים בשל התארכות הליכי רישוי בתכנון ובניה