מאמרי דעה ופרסומים

העברת אחריות לבעל העסק

חוק רישוי עסקים (וחוקים ספציפיים נוספים) מעניק  סמכויות אכיפה רחבות היקף לרשויות וגורמי הרישוי, אך במקביל הוא גם מטיל עליהן אחריות רחבה ביותר לאופן פעילותו התקינה של העסק. אחריות מוגברת ולעיתים בלתי סבירה זו, גוררת מצידה, התקנת תקנות ונהלים המתערבים באופן ניהול העסק ברמה שמעל ומעבר לראוי ולנכון, וכך אנו מוצאים שהנטל הבירוקרטי של הוצאת רישיון עסק הולך ומעמיק והופך כמעט בלתי מציאותי עם השנים.

לאחרונה גוברת המודעות כי הרשות אינה יכולה לפקח על הנעשה בכול עסק בכל רגע נתון, וגם לא נכון לדרוש או לצפות כי כך יהיה. הנכון הוא להפחית את הנטל הרגולטורי המוטל על כתפי האזרח במקביל להפחתת האחריות המוטלת על הרשויות להפעלתו של העסק, והעברתה לבעל העסק עצמו.

ויודגש- מאמר זה מתייחס לרוב רובם של העסקים טעוני הרישוי בישראל, אשר רמת המסוכנות בהפעלתם הינה נמוכה. להמשיך לקרוא העברת אחריות לבעל העסק

אם אנחנו רוצים לדעת איך לעזור לאזרח לקבל רישיון עסק- כדאי שנשאל אותו

המאמר נכתב על ידי מר רון לוי- מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים מועצה אזורית זבולון

מאמר זה מסכם את הרצאתו של רון לוי בכנס רישוי עסקים ארצי 2017 –

“מלימוד לשיפור- חווית בעלי העסקים מהליך הרישוי ככלי לשיפור השירות” להמשיך לקרוא אם אנחנו רוצים לדעת איך לעזור לאזרח לקבל רישיון עסק- כדאי שנשאל אותו

התנהלות רישוי עסקים בהתאם לתקנות 2012  – האמנם?

נכתב על ידי מר אילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים בעיריית אשקלון

תיקון פשוט בתקנות רישוי עסקים- 2012 יוכל להביא להקלה רבה ביישום והתנהלות אחידה על פי תקנות אלו.

לאחרונה נחשפים אנו בכלי התקשורת,  לחדשות בדבר רפורמות ומגמות מהפכניות ברישוי עסקים שעיקרן הפחתת רגולציה, מתן הקלות לעסקים וקיצור זמנים.

על בעלי התפקידים השונים העוסקים והאמונים על תהליכים ברישוי עסקים לבחון היכן המידע החדשותי הינו מבוסס או פופוליסטי בעיקרו, ואולי אלה הם רצונות ומאוויים בלבד שלא הבשילו בתהליכי חקיקה.

יש להוסיף, כי בהעדר מידע מקצועי אמין היורד בשרשרת המידע אל הדרג הפקידותי, חדשות אלה יוצרות ציפיות – הן אצל בעלי העסקים והן אצל נבחרי ציבור ברשויות – לקידום  מעשי ומיידי של פעולות, כפי שהוצגו ב”חדשות”.  לרוב, הדרג הפקידותי מובך מהמידע החדשותי,  שאינו מוכר לו ואינו יודע במה מדובר.

בכדי להבין את המצב  האמיתי ע”פ החקיקה הקיימת, נציג להלן, סקירה של התפתחות תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), המהוות למעשה נוהל להפעלת הצד הבירוקרטי של חוק רישוי עסקים, נציג בעיות שנוצרו בעקבות תיקוני החוק ונציע פתרון אפשרי ומעשי לתיקון מספר עיוותים למצב שנוצר. להמשיך לקרוא התנהלות רישוי עסקים בהתאם לתקנות 2012  – האמנם?

ידיעון מקצועי לרישוי עסקים מס’ 13, יולי 2017 – סקירה

משרד הפנים פרסם בחודש יולי 2017 ידיעון רישוי עסקים, ה- 13 במספר.
ידיעון זה הוא הראשון בעריכתה של הגב’ חוה מונדרוביץ’ מאז כניסתה לתפקיד מנהלת רישוי עסקים במשרד הפנים, ואנו מברכים אותה על כך.
בידיעון זה ניתן למצא מאמר בעניין חידושי חקיקה שפורסמו בשנה האחרונה והחלטות שונות של הוועדה הבינמשרדית (בנושא פעילות חץ וקשת (אינה טעונה רישיון עסק), מתקנים מתנפחים (הועבר להמשך דיון בוועדה, אך נקבע שמתקנים מתנפחים קבועים כגון מתקני ג’ימבורי בקניונים חייבים ברישיון עסק), אישור משטרה לאירוע המוני, חניונים, פיינטבול (רישוי לפי פריט 7.10א), שימוע בטרם הגשת כתב אישום ועוד).
כך גם הובאו בידיעון תקצירי פסקי דין שונים שניתנו בשנת 2016 שנערכו על ידי עו”ד ידידה אריה ונתונים סטטיסטיים לגבי עסקים הפועלים ללא רישיון על פי סקר שנערך בשנת 2015.
ניתן לקרא גם ראיון עם מר אשר גרנר, יו”ר הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בעניין הרפורמה ברישוי עסקים בראי הזמן, מאמר של טפסר יצחק שמעוני בעניין אישור כיבוי אש על בסיס תצהיר, ומאמר על המגמה לפשט את הליך קבלת רישיון עסק ולהופכו לדיגיטלי.
לידיעון המלא- ידיעון משרד הפנים לרישוי עסקים 2017

פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב

זה לא מכבר התקיים דיון חוזר בבג”צ בנושא פתיחת מרכולים בשבת במספר מצומצם בעיר תל אביב יפו לבקשת שר הפנים וגורמים אחרים.
העלאת דרישה זו מעוררת ריב ומחלוקות בעיר שבה, יותר מכול מקום אחר במדינה, חיים אנשים תוך הערכה וכיבוד אורחות חיי האחר.
בשל אופיה של העיר, הרכב האוכלוסיה המתגוררת בה, צעירים ומבוגרים, דתיים, חרדים וחילונים, ישראלים וילידי מדינות אחרות- אין כל סיבה לסגירת המרכולים בשבתות. להמשיך לקרוא פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב