אז מה אם אין לי רישיון – על הסיכונים הפחות ידועים של ניהול עסק ללא רישיון

אחוז העסקים הפועלים ללא רישיון עסק הינו גבוה ביותר. ככל שאחוז זה גדל, כך יתר בעלי העסקים חשים שאם יתאמצו וישקיעו בהוצאת רישיון עסק, הם "יוצאים פריירים".

אלא שבפועל, בעל עסק המנהל עסקו ללא רישיון, נוטל על עצמו סיכונים כספיים ופליליים שספק אם הוא אפילו מודע להם. מדובר בתביעות נזיקין, הן נזקי רכוש והן נזקי גוף אשר עלולים שלא להיות מכוסים בפוליסות ביטוח, מדובר בסיכון של תביעות פליליות בגין נזקי גוף ואף, חס וחלילה בגין  אבדן חיים, ומדובר אף בהעדר יכולת לתבוע את מי שהפר הסכם עם בעל העסק, רק משום שלעסק לא היה רישיון.

 מאמר זה סוקר בקצרה את הסיכונים העיקריים שבעל עסק ללא רישיון נוטל על עצמו.

תביעות בגין עבירה על חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הינו חוק פלילי במהותו. משמעות הדבר היא כי הרשות היא הגורם המוסמך להגיש נגד בעל העסק תביעה פלילית בגין ניהול עסקו ללא רישיון.
העונשים על עבירה זו מפורטים בסעיף 14 לחוק רישוי עסקים לפיו צפוי בעל העסק המנהל עסקו ללא רישיון למאסר של עד 18 חודשים.
נכון שבדרך כלל לא מוטל עונש של מאסר בפועל על עבירות של ניהול עסק ללא רישיון (בתי המשפט בדרך כלל יסתפקו בהטלת קנסות והצאת צווי סגירה לעסק), אלא שיש לזכור כי סמכות הטלת עונש של מאסר בפועל נתונה לבית המשפט.

בהמשך להתייחסות מר אשר גרנר למאמר נבקש להוסיף כי לרשות הרישוי וגורמי רישוי שונים יש סמכות להוציא צו סגירה מנהלי, במקרים מסוימים ולתקופות הנקובות בחוק.

תביעות נזיקיות

אדם אשר ניזוק כתוצאה מפעילות של עסק מסוים יוכל להגיש תביעה נגד בעל העסק על מנת לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לו.
כאשר בעל העסק הטעון רישיוןן מפעיל את עסקו ללא רישיון עסק, הוא לא יוכל להתגונן כנגד התביעה בטענה שעשה את כל הנדרש על פי חוק, שכן הוא עצמו מנהל את עסקו בניגוד להוראות החוק. בנוסף, ייתכן כי בהעדר רישיון עסק, יגלה בעל העסק כי הביטוח שהוא עשה לעסק אינו תקף.
ויוזכר כי נזקים כאלו, במיוחד נזקים הנגרמים לגופו של אדם, עלולים להגיע לסכומים של מיליוני שקלים.
עוד נצייi כי בגין גרימת נזקים לגופו של אדם אחר (שלא להזכיר מקרים העלולים להסתיים במוות חס וחלילה), עלול בעל העסק למצא עצמו מסובך גם בתביעה פלילית. וגם כאן, הוא לא יוכל לטעון כי עשה את כל המוטל עליו על פי חוק לשם הפעלת עסקו ולכן אין להרשיעו, שכן העסק נוהל ללא ריון ולפיכך, בניגוד להוראות החוק.

תביעות חוזיות

גם בתחום דיני החוזים עלול בעל העסק למצא עצמו חשוף במקרים שרוב האנשים אינם מצפים להם.
כך למשל קבע בית המשפט בפסק דין אולמי מנגינות כי, זוג שביטל אירוע שהוזמן על ידו לא יהיה חייב בתשלום הפיצוי הקבוע בהסכם בגין הביטול, אפילו שלביטול לא היה כל קשר להעדר הרישיון. בית המשפט קבע כי הסכם לעריכת אירוע, כאשר לאולם אירועים אין רישיון עסק מהווה חוזה בלתי חוקי (!!) ולכן חוזה כזה בטל. יצויין כי באותו מקרה החתן והכלה ביטלו את הזמנת האירוע ללא קשר לעובדה שלמקום לא היה רישיון עסק, אך תביעת בעלי העסק לתשלום הפיצויים הקבועים בהסכם בשל הביטול, נדחתה רק בגלל שלעסק לא היה רישיון.
למאמר מפורט בעניין פסק דין אולמי מנגינות ראה- הסכם להזמנת אירוע לאולם אירועים ללא רישיון עלול להיות בטל

חקיקה:
חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968
פקודת הנזיקין [נוסח חדש]
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973

פסיקה:
תא (נת') 8864/06 חברת מנגינות בע"מ נ. חכמון אתי (22.6.08)[פורסם בנבו]

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz