הרפורמה ברישוי עסקים- פרסום לציבור חוק ההסדרים

אתמול, 1.1.18, התפרסמה להערות הציבור הצעת חוק ההסדרים.
בעמודים 60-62 לפירסום ניתן למצא את ההתייחסות לרישוי עסקים.
התייחסות זו נוגעת להחלטת הממשלה בעניין רישוי דיפרנציאלי וכן הצעה לשנות את סמכויות הרישוי למפעלים בעלי חשיבות לאומית.

קישור לפרסום- הצעת חוק ההסדרים

תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

עד תיקון 2018 של צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג-2013 (להלן: “הצו”) שרר בילבול רב בשאלת תוקפם של רישיונות עסק, שכן תוקף הרישיון נקבע לפי השאלה האם פורסם לאותו סוג עסק מפרט אחיד, או האם מדובר בעסק חדש לפי צו 2013.
בתיקון 2018, בוטל הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין תוקפם של הרשיונות ומעתה תוקף הרישיון המפורסם בצו- הוא תוקף הרישיון התקף.
יש לשים לב- רישיונות שניתנו לצמיתות לפני כניסת תיקון 2018 לתוקף- היה ותוקף הרישיון קוצר בצו מ 2018 ל 15 שנים- הרישיון לצמיתות יישאר בתוקפו. היה ותוקף הרישיון קוצר בצו מ 2018 לתקופה הקצרה מ 15 שנים- יקוצר תוקף הרישיון לתקופה האמורה בצו החדש. (ראה הוראות המעבר בצו).
ראה-  צו רישוי עסקים כולל תיקון 2018

עודכן ביום 30.12.18 -בעקבות תיקון 2018 לצו רישוי עסקים

להמשיך לקרוא תוקפם של רישיונות – תיקון צו רישוי עסקים 2018

הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה

היום (3.12.17) אישרה הממשלה את עקרונות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק ותוך הבנה כי העסקים הקטנים והבינוניים הינם מנוע הצמיחה האמיתי של המשק. (זו אינה קלישאה)

רפורמה זו טומנת בחובה שינויים מרחיקי לכת בגישת הרשויות לפרוצדורה הכרוכה בהוצאת רישיון עסק, לאופי העסקים הנדרשים להוציא רישיון ולאחריות לא מבוטלת המועברת לכתפיו של בעל העסק לניהול עסקו.

במאמר זה נפרט את עיקרי הרפורמה שאושרה היום על ידי הממשלה.

אנו קוראים מעל במה זו למחוקק שיתן הפעם את דעתו על כוונת הרשות בבואה לקדם רפורמה זו, ולא יאפשר שחיקתה בגלגלי הניסוח המשפטי הפרטני, כפי שקרה ביחס לעקרונות רבים וטובים שאישרה וועדת הבר בשנת 2006.

להמשיך לקרוא הרפורמה החדשה יוצאת לדרך לאחר אישור הממשלה