תוקפם של רישיונות

צו רישוי עסקים משנת 2013 קבע תקופת זמן חדשה לתוקפו של רישיון עסק. תקופת הזמן לרישיון עסק נקבעה בטור ו’ בתוספת לצו ומתייחסת לכל עסק המנוי בתוספת זו.
לכאורה משנת 2013 תוקפם של רישיונות עסק יהיה לפי האמור בתוספת לצו. אלא שבשל קישור תוקפם של הרישונות לפרסום מפרטים אחידים- הרי שביחס לכל העסקים שטרם פורסם להם מפרט אחיד או שאינם פריטים חדשים שנוספו בצו משנת 2013 (ולא היו קיימים בצו משנת 1995) (להלן: “הפריטים החדשים”), תוקף הרישיונות נותר כשהיה על פי הצו והתקנות אשר היו תקפים ערב כניסת הצו לתוקף. ( עד שנת 2013- תוקפם של הרישונות נקבע בתקנות רישוי עסקים ולא בצו).
המשמעות היא שתוקפם של כל רישיונות העסק (למעט אלו שלגביהם פורסם מפרט אחיד- 11 במספר, ולמעט פריטי הרישוי החדשים) יהיה על פי ההוראות שהיו בתוקף על פי הצו משנת 1995 והתקנות שהותקנו בשנת 2000.
במאמר זה להלן, מפורטים פריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד ופריטי הרישוי החדשים. כן צרפנו קישור לתקנות משנת 95 ולצו רישוי עסקים משנת 95, שכן חקיקה זו אינה זמינה, למרות שהינה בתוקף.

הוראות החוק הקובעות את תוקף הרישיונות

סעיף 6 לצו משנת 2013 קובע כי תוקפם של רישונות עסק יהיה לפי האמור בטור ו’ לתוספת לצו, בכפוף לאמור בתקנה 20 לתקנות רישוי עסקים הדנה ברישיון לצמיתות (ראה מאמר תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד), ובכפוף לתקנה 21 לתקנות רישוי עסקים המתייחסת לרישיון תקופתי.

סעיף 9 לצו  משנת 2013 קובע את תחילת ותחולת הצו.
סעיף 9(ב)(1) לצו משנת 2031– קובע כי הוראות סעיף 6 יחולו על עסקים לגביהם פורסם מפרט אחיד או על הפריטים החדשים שלא היו קיימים בצו משנת 1995.

המשמעות, כאמור לעיל, היא שתוקף הרישיונות על פי הצו משנת 2013 יהיה רלוונטי רק לפריטים החדשים ולפריטים לגביהן פורסם מפרט אחיד.

לגבי כל יתר פריטי הרישוי- תוקפם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים משנת 2000, שכן על פי החקיקה משנת 2000, תוקף הרישיונות נמצא בתוספת לתקנות ולא בצו עצמו.

פריטי הרישוי לגביהם פורסם מפרט אחיד

בית מרקחת- פריט 1.1
גז- תיקון מיכלים- פריט2.1ה
דלק לסוגיו- תחנת דלק ותדלוק- פריט 2.2א
בית מטבחיים,בית נחירה, בית שחיטה- פריט 3.1
חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי- מכירתם- פריט 3.4ג
בית אוכל- בית קפה,מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום- פריט 4.2א
אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים- איסופה, הובלתה – פריט 5.1ב
שפכים וקולחין- הובלתם במיכליות ( לגבי פריט זה ניתן לקבל היתר מזורז)- פריט 5.3ג
הסעת נוסעים- תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית- פריט 8.4ב
מוסך- מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)- פריט 8.9א
חומרי חיטוי או ניקוי- אחסונם שלא לצורך מכירה במקום (לגבי פריט זה ניתן לקבל היתר מזורז)- פריט 10.8ב
קישור לפרסום משרד הפנים- פריטי רישוי הנכללים במפרט האחיד

פריטי הרישוי החדשים

פריטים חדשים לחלוטין
פריט 1.5ג- מעבדות לבדיקת מזון, מים, מי קולחין או מי שפכים
פריט 2.1ז- תחנת תדלוק בגז
פריט 5.2א- מיתקן הטפלת מים
פריט 6.13- אולפן הקלטות אודיו
פריט 6.14- מוצרי טבק לסוגיו- מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו.
פריט 7.1ב- השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על 4.
פריט 7.1ה- שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום.
פריט 7.7י- יריד מזון
פריט 8.4ד- תחנת רכבת תת קרקעית
פריט 8.12- מרכז תחזוקה לרכבות
פריט 9.1ג- ייצור כלי נשק ותחמושת
פריט 10.7ג- הכנתם, ייצורם ועיבודם של בלוקים אבן ושיש
פריט 10.10ו- טיפול בפסולת של חומרים מסוכנים ( כהגדרתם ברישא לפריט 10.10)
פריט 10.10ז- תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
פריט 10.14ז- גריטט מוצרי מתכת ( כהגדרתם ברישא לפריט 10.14)
פריט 10.20- פלסטיק ומוצריו- ייצור, עיבוד מחזור
פריט 10.21- נייר ומוצריו- ייצור

פריטים שהיו קיימים בצו הקודם אך הוסף להם תוכן ( מובהר כי הגדרת “פריט חדש” ברשימה זו מתייחסת רק לתוכן העיסוק שנוסף לפריט הקיים ולא לכלל הפריט)
פריט 1.2ב- הוסף- “שמירתם שלא במסגרת הליך הייצור” (מתייחס לתמרוקים)
פריט 1.4א- הוסף מכון שיזוף
פריט 3.2ד- הוסף “העברה והשתלת עוברים בצאן ובבקר”.
פריט 3.2ה- הוסף “גז”
פריט 4.2ג-  הוסף “משלוח מזון”.
פריט 4.7ב- הוסף “לרבות משלוח מזון”
פריט 8.4ב- הוסף “תחנת רכבת מרכזית”
פריט 10.6א- הוסף עיבוד ואריזת דשנים.
פריט 10.8א- הוסף עיבוד חומרי חיטוי או ניקוי
פריט 10.14א- הוסף עיבוד מוצרי המתכת ( כהגדרתם ברישא לפריט 10.14)
פריט 10.16א- הוסף חיסום וחיטוי עץ ומוצריו

הבהרות
– בצו הקודם, פריט 2.2 התייחס לשינוע דלק לסוגיו באופן כללי. הצו החדש הפריד בין שינוע בצנרת (פריט 2.2ג) לבין שינוע במיכליות (פריט 2.2ח). איננו סבורים כי  מדובר בפריטי רישוי חדשים.
– בצו הקודם פריט 2.3ב התייחס לאחסנת פחם לסוגיו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל. בצו החדש, פריט 2.3 מתייחס לאחסון פחם באופן כללי. איננו סבורים כי מדובר בפריט חדש.
– בצו הקודם פריט 4.2 א- הובהר כי הפריט מתייחס גם ל”הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום”. איננו סבורים כי מדובר בפריט חדש.
– בצו הקודם פריט 4.2ב- התייחס ל”בית אוכל אחר” באופן כללי. בצו החדש פריט זה מתייחס מפורשות למזנון וכן להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום- איננו סבורים כי מדובר בפריט חדש.
– בצו הקודם פריט 7.9 התייחס לאולמי שמחות וגני אירועים. בצו החדש הוסף לפריט זה ” לרבות הגשת משקאות משכרים” איננו סבורים כי מדובר בפריט חדש.

ראה מאמרים נוספים-
מפרטים אחידים
תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

חקיקה
צו רישוי עסקים משנת 1995- צו רישוי עסקים- 1995
תקנות רישוי עסקים משנת 2000- תקנות רישוי עסקים משנת 2000
צו רישוי עסקים 2013-צו רישוי עסקים – משנת 2013 ( יצויין כי זהו עותק בפורמט PDF של הצו ולא קישור לנבו- על מנת שעם שינוי הצו- קישור זה יבטא את הצו כפי שחוקק ב 2013)
צו רישוי עסקים 2013 (נבו)- צו רישוי עסקים 2013 ( קישור זה הינו לנוסח הצו המעודכן במועד העיון במאמר)


מצאתם טעות? רוצים להגיב, להוסיף? כתבו לנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *