מהי “קייטנה” – סעיף 2 ג (ג) לחוק רישוי עסקים,פריט 7.8 א

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “קייטנה” מפנה אותנו חקו רישוי עסקים לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח). להמשיך לקרוא מהי “קייטנה” – סעיף 2 ג (ג) לחוק רישוי עסקים,פריט 7.8 א

מהו “רופא מחוזי” – סעיף 14 לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרתהמונח “רופא מחוזי” מפנה אותנו החוק לפקודת בריאות העם.

להמשיך לקרוא מהו “רופא מחוזי” – סעיף 14 לחוק רישוי עסקים

מהו “סם מסוכן” – סעיף 10 לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.
להמשיך לקרוא מהו “סם מסוכן” – סעיף 10 לחוק רישוי עסקים

מהו “מורשה לנגישות השירות” ו “מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה” – סעיף 8ב לחוק

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת שי המונחים האמורים מםנה אותנו החוק לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
להמשיך לקרוא מהו “מורשה לנגישות השירות” ו “מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה” – סעיף 8ב לחוק

מהו “מחסן רשוי” – סעיף 2 (א1)(2)(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרתהמונח “מחסן רשוי” מפנה אותנו החוק לפקודת המכס. להמשיך לקרוא מהו “מחסן רשוי” – סעיף 2 (א1)(2)(ב) לחוק רישוי עסקים