גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק

האם ניהול חוות סוסים פרטית מחייב הוצאת רישיון עסק? בית המשפט, בפסק דין בראז (שלום), קבע כי אכן החוק והאינטרס הציבורי מחייבים כי מי שעיסוקו בהחזקת בעלי חיים, גידולם והטיפול בהם חייב בהוצאת רישיון עסק ואין זה משנה מהי מטרת ההחזקה, הגידול או הטיפול.
להמשיך לקרוא גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק

דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים

במשך שנים רבות בריכות שחיה בקיבוצים לא נחשבו כ”עסק” הטעון רישיון על פי חוק רישוי עסקים, אך בפסק דין רמת יוחנן (מחוזי) ניתן לראות בקיעים בגישה זו. אמנם לא נקבע קטגורית כי כל בריכות השחיה בכול הקיבוצים חייבות ברישיון עסק, אך נקבעו קריטריונים מסוימים, אשר בהתקיימם, גם קיבוץ יצטרך להוציא רישיון עסק בגין ניהול בריכה בתחומו.
נקבע כי בריכת שחיה בקיבוץ המשמשת גם את השוכרים יחידות דיור בקיבוץ (בתשלום), וילדי חוץ המקבלים בה שעורי שחיה, טעונה רישיון עסק. להמשיך לקרוא דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים

בריכות שחיה בבניין מגורים

האם בריכת שחיה בבניין מגורים טעונה הוצאת רישיון עסק?

בית המשפט קבע בפסק דין אורן הסלע (שלום), כי בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי בניין מגורים בלבד, שאינה פתוחה לקהל הרחב, לא נגבים בכניסה למתחם דמי כניסה, ואינה מוחזקת על ידי גוף המפעיל אותה לשם הפקת רווחים (גם אם לצורך כיסוי הוצאות בלבד), אינה טעונה רישיון עסק.

הצביון המסחרי של “עסק” יילמד לא רק מגביית דמי כניסה אלא גם לפי סוג הקהל המורשה להיכנס לבריכה, האם הבריכה פתוחה לכל דורש ומהן ההגבלות בכניסה.

עם זאת על בניינים המפעילים בריכות שחיה להביא בחשבון את  גישת בית המשפט בפסק דין ליגד לפיה בריכת שחיה לדייירים בבניין צריכה לעמוד בקריטריונים של בטיחות הנדרשים בהנחיות משרד הבריאות ביחס לשטח הבריכה הנדרש לכל רוחץ בבריכה.

עם זאת, נראה כי משמעות עמדה זו, (ועל פי מידת הזהירות הראויה בהפעלת בריכות שחיה המשרתות מספר רב של אנשים), היא שלמרות שבריכות שחיה לדיירים בבניינים אינן טעונות רישיון עסק הרי על מנת להפעילן צריכים הדיירים לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות שחיה.

בריכות שחיה לשימוש פרטי בבנייני מגורים לא יהיו טעונות ירשיון עסק אך עליהן לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות והתברואה לבריכות שחיה.

פסק הדין שאוזכר:
ת”א 15688-04-11  וועד הבית ואח’ נ. אורן-הסלע בניה והשקעות (7.8.16) [פורסם בנבו].
תא (ת”א) 105909/01 פורת עידן נ. ליגד השקעות ובניין בע”מ ( 16.3.06)  [פורסם בנבו]

לעניין הדרישה לרישוי בריכות שחיה שאינן בשימוש מסחרי (קיבוצים) ראה גם: ” דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים

לעניין עריכת אירוע ליד בריכה ראה-  עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק

בית המשפט עיכב ביצוע צו סגירה שיפוטי שניתן לעסק, עד למתן החלטה בעניין בקשה להארכת מועד ביצוע צו סגירה.

להמשיך לקרוא עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק