דו”ח וועדת הבר

בדצמבר 2006 הוגש לשר האוצר דו”ח של הוועדה לבחינת רישוי עסקים בישראל,  אשר היושב בראשה היה קובי הבר, מנכ”ל משרד האוצר דאז. 

תודה למר אשר גרנר אשר שלח לנו את נוסח הדו”ח במלואו

אמנם לוועדה הבר קדמה וועדה בראשות מר מרקוביץ’ אשר הגישה בשנת 1994 את מסקנותיה בדבר הצורך בשינוי מהותי בהליך רישוי העסקים, אך לא נגזים אם נאמר כי דו”ח וועדה הבר הוא זה אשר הוביל לשינוי המשמעותי בחוק בדבר הליכים מזורזים והוצאת מפרטים אחידים (תיקון 27 לחוק).

הוועדה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה מספר 4152 מיום 9.8.2005 במטרה לפשט וליעל את הליך רישוי העסקים בישראל, וזאת לאור הבנה של אגף רישוי עסקים במשרד הפנים, וטענות מהמגזר העיסקי, בדבר הצורך לבחינה מעמיקה של תהליך רישוי העסקים בישראל ונקיטת צעדים משמעותיים לייעולו.

עיקרי המלצות הוועדה  היו גיבוש מפרט ארצי אחיד לרישוי עסקים, יצירת “מסלול ירוק” לרישוי עסקים, קיצור הליכים וייעול הליך הרישוי, הגברת השקיפות והנגישות למידע, הקלה בקשר בין רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה והסדרת הליך הפיקוח והבקרה ברישוי עסקים.

קישור לנוסח הדו”ח המלא- דוח וועדת הבר

למחקר בלתי תלוי שנערך בשנת 2007 המנתח את מצב רישוי העסקים בישראל – מחקר בנושא רישוי עסקים, מאי 2007