מחקר בנושא רישוי עסקים, מאי 2007

בשנת 2007 ערך אגף רישוי עסקים במשרד הפנים מחקר עצמאי ובלתי תלוי בדבר מצב רישוי העסקים במדינת ישראל. המחקר נועד לבחון את האילוצים ואת החסמים המקשים על השגת רישיון עסק ולגבש המלצות לפיתרונם.

מחקר זה ביחד עם החלטות וועדת הבר היוו את הבסיס לרפורמה מהותית שנערכה אז ברישוי עסקים.

תודה למר אשר גרנר אשר שלח אלינו את נוסח המחקר המלא

המחקר נערך, כפי שכתוב בו, בעקבות סקר שנערך על ידי אגף הביקורת במשרד הפנים לגבי מצב רישוי העסקים בישראל בשנת 2004. במקביל לפירסום הסקר הוחלט במשרד הפנים לערוך מחקר מקיף וממצה שיברר את הסיבות לתופעה הנרחבת של עסקים הפועלים ללא רישיון. המחקר נועד לבחון את האילוצים והחסמים המקשים על השגת רישיון ולגבש המלצות לפיתרונם.

המחקר נעשה בצורה יסודית ומקיפה, ומצייר תמונה מדוייקת ככל הניתן לסיבות למצבו העגום של תחום רישוי העסקים והתוויית אבני הדרך לפיתרונן. 

לא נגזים אם נגיד, כי המחקר ביחד עם דוח וועדת הבר מהווים את הבסיס והתשתית לרפורמות ברישוי עסקים, אשר ניתן רק לקוות כי יביאו בסופו של יום לתוצאות המיוחלות. 

חשוב לציין כי מחקר זה גם בחן את הליך הרישוי בארבעה מקומות נוספים בעולם לשם גיבוש המלצותיו- אנגליה, ונקובר, וושינגטון DC ואוקלנד ניו זילנד. זהו המחקר ההשוואתי היחיד שפורסם בעברית ונגיש לציבור הרחב, הבוחן, בודק ומנתח לעומקו את הליך רישוי העסקים. 

נוסח המחקר המלא- מחקר רישוי עסקים 2007

לדו”ח וועדת הבר- דו”ח וועדת הבר