חיתוך מזון במעדניה או במרכול

במעדניות ומרכולים רבים, מצוי מדור בו ניתן לרכוש נקניקים או גבינות הנפרסים במקום לנגד עיני הלקוח.
נשאלנו האם הליך זה ייחשב ל”טיפול במזון” כמשמעותו בצו.
נציין כי  מרכול ללא “טיפול במזון”- טעון רישוי לפי פריט 4.7 ב, ואילו מרכול הכולל “טיפול במזון” טעון רישוי לפי פריט 4.7 ד. להמשיך לקרוא חיתוך מזון במעדניה או במרכול

חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

בפרק ג’ לחוק ההגנה על בריאות הציבור משנת 2015, נקבעו ההוראות הנוגעות לייצור מזון ולקבלת רישיון יצרן. משמעות הוראות אלו, בין היתר היא, כי לא ניתן לתת “רישיון עסק” לעסק המייצר מזון, מבלי שיש בידיו רישיון יצרן.
נשאלנו מהו תוקפם של רישיונות יצרן מזון, שהונפקו טרם כניסת החוק לתוקף, וזאת לצורך מתן רישיון עסק. להמשיך לקרוא חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

מעבר לסמכות להוציא צו סגירה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, קיימת חקיקה נוספת המסמיכה את אותם בעלי תפקידים להוציא צווי סגירה מנהליים. במאמר להלן נעמוד על הוראות חלק מחוקים אלו ועל הכללים שנקבעו בהם להוצאת הצו. להמשיך לקרוא סמכות הוצאת צווי סגירה מנהליים לפי חוקים שונים

מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

“בית אבות” הינו עסק טעון רישיון על פי פריט 7.1 ג לצו, ואילו “דיור מוגן” אינו טעון רישיון עסק כי אם רישוי של משרד הרווחה. נשאלנו מה ההבדל בין שני המונחים. להמשיך לקרוא מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

האם אירוע של מרוץ מרתון (או כל מרוץ אחר) וטקס הסיום של אותו מירוץ טעונים הוצאת רישיון עסק? להמשיך לקרוא האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק