רישיון לעסק כאשר בנכס קיימות חריגות בניה שאינן קשורות לעסק

קיימים מקרים בהם עסק מצוי בנכס אשר בחלקו קיימות חריגות בניה (או שימושים חורגים), אך ככל שהדבר מתייחס לחלק הנכס בו מצוי העסק, מתקיימים דיני התכנון והבניה (תו"ב)במלואם.

נשאלנו האם ניתן להתנות מתן רישיון לעסק בכך שמכלול הנכס יעמוד במלא דיני התכנון והבניה.

מאמר זה עודכן ביום 21.10.18 בעקבות  תיקון 34 הנוגע לקיום תכליות דיני התכנון והבניה

הוראות סעיף 8א1 לחוק (תיקון 34), בתוקף מיום 1.1.19

הוראות סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים, בנוסחו על פי תיקון 34, מאפשרות למהנדס הוועדה המקומית לאשר מתן רישיון או היתר לעסק שאינו עומד במלא דיני התכנון והבניה, וזאת כאשר לא קיימת הפרה המהווה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבניה.
הסעיף מונה מספר הפרות אשר ייחשבו בוודאות ל"הפרות מהותיות" אשר בהתקיימן- המהנדס אינו רשאי לתת אישורו למתן רישיון לעסק.
ההפרה החמישית ברשימה מתייחסת למקרה לפיו חלק המבנה בו פועל העסק נבנה ופועל כדין, אך יותר מ 30% מהבניין בו נמצא העסק נבנה בלא היתר או בניגוד לתנאי היתר בניה, וזאת רק אם השטח שנבנה בלא היתר מצוי בבעלותו או בשליטתו של העסק הרלוונטי.
מכאן- שעל פי הוראות החוק, כאשר בבניין בו פועל העסק יש חריגות בניה בשטח של יותר מ 30% ימהמבנה, המצויות בבעלותו או בשליטתו של בעל העסק, אזזי גם אם העסק פועל בשטח הבנוי כדין- לא יינתן לעסק רישיון או היתר. בכל עבירות בניה הפחותות מהאמור לעיל, יהיה האישור נתון לשיקול דעתו של מהנדס הוועדה.
*האמור לעיל הינו בכפוף לבניה ב"קרקעות רגישות" המנויות בסעיף 243(א) לחוק התכנון והבניה.
ראה מאמר: תיקון 34 – קיום תכליות דיני התכנון והבניה

דוגמאות רלוונטיות

הדוגמאות הרלווטיות לשאלה זו רבות. כך למשל ייתכן שבנחלה חקלאית, העסק מצוי במבנה ובשימושים העומדים בדיני התו"ב, אך במכלול הנחלה קיימים שימושים חורגים אחרים. או מקרה בו מתנהל במבנה עסק מסוים, העומד בדרישות התו"ב אך במקביל מתנהל באותו מבנה עסק אחר החורג מהשימוש המותר על פי דיני התו"ב, או שקימות בנכס חריגות בניה אחרות (למעט חריגות המסכנות את בטיחות המבנה).

רישיון עסק ניתן לעסק ספציפי במיקום מסוים בנכס ואין לקשור בין ליקויי בניה בנכס בחלקים שאינם קשורים לעסק לבין העסק עצמו. דיני רישוי עסקים לא נועדו לענוש בגין אי קיום דיני תכנון ובניה בחלקי הנכס שאינם קשורים לעסק. (חוק התו"ב נותן מענה נרחב לאכיפת שימושים ובניה שאינם כדין).

לפיכך איננו רואים כל מניעה במתן רישיון לעסק המצוי בחלק הנכס העומד בדיני התו"ב, ולאכוף דינים אלו לגבי חלקים אחרים של הנכס. דברים אלו נכונים גם לגבי נחלה חלקאית שיכולים להימצא בה מבנים נוספים על אלו שמצוי בהם העסק הבנויים ללא היתר, והדבר לא ימנע מתן רישיון  לעסק המצוי במבנה (ובשימושים) כדין.

דוגמה נוספת יכולה להיות מלון העומד בכל דרישות החוקים הרלוונטיים, אך מתנהל בו עסק אחר (כגון:בריכה, סאונה, מכון ספא, אולם אירועים וכו') שאינו עונה לדרישות החוק. אין כל מניעה שהמלון בכללותו יקבל רישיון עסק, אך ייאסר עליו לפתוח את אותו העסק, כל עוד לא יעמוד במלא דרישות החוק.

לקבלת עדכונים דרך קבוצת הפייסבוק: הקבוצה ‏רישוי עסקים חוק, הלכה ומעשה‏
ליצירת קשר: info@buslic.co.il
כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
שושי יוסקוביץ' ,עו"ד
Buslic Site © Shoshi Joskowicz