סעיף 17 לחוק רישוי עסקים – עדכוני פסיקה מרץ 19

מאמר זה סוקר את הפסיקה  מהחודשים האחרונים הנוגעת לסעיף 17 לחוק רישוי עסקים, וזאת בהמשך למאמרים קודמים הנוגעים להוראות הסעיף.
בפסקי דין במאמר זה, נדונו בעיקר שאלות הוצאת צו סגירה לפי סעיף 17 כאשר העסק פועל תקופה ארוכה ללא שהתבצעו כל פעולות אכיפה, סגירת מסעדה בשל ליקויים תברואיים חמורים, הסמכות להוצאת צו לפי ס’ 17 לעסק ולא לעוסק והדרישה להגשת בקשה מפורטת ומנומקת לשם הוצאת צו כאמור. להמשיך לקרוא סעיף 17 לחוק רישוי עסקים – עדכוני פסיקה מרץ 19

סעיף 17, עדכוני פסיקה – דצמבר 2017

במאמרים קודמים פירטנו את ההלכות העיקריות הנוגעות ליישום הוראות סעיף 17 לחוק רישוי עסקים.
אנו מביאים כאן סקירה של פסקי דין שניתנו בחודשים האחרונים, בהם נדון יישומו של סעיף זה.
אנו מודים לעו”ד נועה טלבי שהעבירה אלינו את פסק דין גאמר.
עודכן לאחרונה- 24.1.18 להמשיך לקרוא סעיף 17, עדכוני פסיקה – דצמבר 2017

ערעור על החלטה למתן צו סגירה שיפוטי, ערעור בזכות – ס’ 17 לחוק

לפי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, יש לבית המשפט סמכות, להורות על סגירת עסק, לאחר הגשת כתב אישום ובטרם הסתיימו ההליכים בתיק. בפסק דין פיקר קבע בית המשפט כי לצדדים קיימת הזכות לערער על החלטה כזו לבית המשפט המחוזי, למרות שלא מדובר בפסק דין אלא בהחלטה אחרת. להמשיך לקרוא ערעור על החלטה למתן צו סגירה שיפוטי, ערעור בזכות – ס’ 17 לחוק

“בית מלון” או “בית בושת” ?

במספר מקרים התבקש בית המשפט להוציא לעסק צו סגירה על פי סעיף 17 לחוק רישוי עסקים, כאשר כנגד בעל העסק מוגש כתב אישום בגין ניהול עסק של פנסיון או אכסניה ללא רישיון עסק, אך בפועל המקום משמש לעיסוק בזנות.
בתי המשפט דנו בשאלה האם יהיה נכון להוציא צו סגירה לעסק מכח הוראות חוק רישוי עסקים כאשר כל מהות העסק הינה עיסוק בזנות המהווה עבירה. גישת בתי המשפט אינה אחידה בעניין זה, אם כי בכול המקרים נמתחה ביקורת על התנהלות  המשטרה.
במאמר זה נעמוד על הגישות השונות של בתי המשפט, ועל ההבחנות שנעשו בין המקרים.

עודכן ביום 25.1.18 להמשיך לקרוא “בית מלון” או “בית בושת” ?

צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו

סעיף 17 לחוק רישוי עסקים קובע כי משהוגש כתב אישום לפי אותו החוק, רשאי בית המשפט להוציא צו לסגירת העסק באופן מיידי, עוד בטרם יתברר התיק. תוקפו של צו כאמור יפקע עם ביטול כתב האישום, או עם מתן גזר דין, או במועד זיכוי סופי של הנאשם, או בכול מועד אחר שיקבע בצו.

במאמר זה נדון בקריטריונים והשיקולים העומדים בפני בית המשפט בהידרשו לתת צו כאמור.

 עודכן לאחרונה- 2.1.18

להמשיך לקרוא צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו