מכירת ירקות ופירות בשוק הסיטונאי- פריט 4.7ב

נשאלנו לפי  איזה פריט רישוי יש לרשות את חנויות הפירות והירקות בשוק הסיטונאי.
עד כה לחנויות אלו הוצא רישיון לפי פריט 4.7ב- מרכול, ללא טיפול במזון.
בהמשך לסקר שנערך על ידי המשטרה, עלתה השאלה האם נכון לבקש רישוי לחנויות אלו לפי פריט 4.6ג- אחסון מזון.

צו רישוי עסקים- פריטי הרישוי הרלוונטיים

הן פריט 4.7ב והן פריט 4.6ג, שייכים לקבוצה 4 בתוספת לצו רישוי עסקים,העוסקת במזון.

תת קבוצת פרטי הרישוי 4.6 – מתייחסת לעסקים של “מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם” וכוללת ייצור, עיבוד, אריזה, אחסון, הובלה הפצה וחלוקה של מזון, וכן קייטרינג.

פריט 4.6ג בתת קבוצה זו קובע חובת רישוי לאחסון מזון.

תת קבוצת פרטי הרישוי 4.7 – מתייחסת לעסקים  של “מזון לרבות משקאות- מכירתו”.

פריט 4.7ב- קובע חובת רישוי למרכול- מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון.

רקע היסטורי

צו רישוי עסקים משנת 1973

בצו זה הופיעו מספר פרטי רישוי הקשורים למכירת פירות וירקות-
פריט 11- חנות מכולת
פריט 12- ירקות ופירות- (א) מקום למכירתם
פריט 19- מצרכי מזון- (א) מקום להחסנתם; (ב) מקום למכירתם בסיטונות
פריט 20- מצרכי מזון- מקום למכירתם בקמעונות

צו רישוי עסקים משנת 1995

בצו זה קבוצה 4 עוסקת במזון, ופריטי הרישוי חולקו באופן שונה. כך גם בוטלה ההפרדה בין מכירת מצרכי מזון בקמעונות ובסיטונות.

תת קבוצה 4.6 עוסקת במזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם- (ג) איחסונו

ותת קבוצה 4.7 עוסקת במזון לרבות משקאות- מכירתו- (ב) מרכול ( מכירת פירות וירקות, מכולת, סופרמרקט, או מקום אחר למכירת מזון)

צו רישוי עסקים משנת 2012

בצו זה הגדרת פריטי הרישוי הרלוונטיים בתת קבוצה 4.6 לא שונתה.
בתת קבוצה 4.7 שונתה הגדרת מרכול: “מרכול- מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט- 2009.  בפריט 4.7 (ד) נקבעה חובת רישוי למרכול שיש בו טיפול במזון.

צו רישוי עסקים משנת 2013 ( תקף במועד כתיבת מאמר זה)

שוב הגדרת “מרכול” שונתה מעט ומעתה הינה: “מרכול- מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון”

ההבדלים המשמעותיים ביחס למכירת מזון לאורך השנים כפי שבא לידי ביטוי בהגדרות פרטי הרישוי

מעיון בגלגולי הגדרות פריטי הרישוי העוסקים בממכר פירות וירקות בפרט, ומזון בכלל, ניתן לעמוד על כמה מאפיינים בולטים:

  •   מאז הצו משנת 1995- בוטלה ההבחנה בין מכירת מזון סיטונאית וקמעונאית.
  • מאז הצו משנת 1995 בוטלה ההבחנה בין מכירת פירות וירקות לבין מכירת מוצרי מזון  אחרים ואותו פריט הרישוי כלל  מכירת פירות וירקות, מכולת וסופרמרקט.
  • מאז הצו משנת 1995 חובת הרישוי הנוגעת למזון חולקה למספר תתי קבוצות, כאשר קבוצה 4.6 עוסקת במהותה בשלבים מייצור המזון ועד לחלוקתו-   ייצור, אריזה, אחסון והובלה, ואילו  תת קבוצה 4.7 עוסקת באופנים שונים של מכירת מזון (עם או בלי טיפול במזון, עם או בלי משלוח מזון).

כיום מכירת מזון כולה מרוכזת בפריט הרישוי “מרכול”, וכוללת- פיצוציה, מכולת קטנה, סופרמרקט , חנות המוכרת ירקות ופירות בלבד, ומכירת מזון בסיטונאות.

מכירת פירות וירקות בשוק הסיטונאי- מרכול

החנויות בשוק הסיטונאי הינן חנויות המקבלות פירות וירקות כמוצרים מוגמרים ואינן מבצעות טיפול כלשהו במזון. מוצרים אלו נמכרים לסוחרים, אשר חלקם מוכרים את המוצרים לחנויות וחלקם הינם בעלי חנויות בעצמם.

יצוין כי יצרני המזון הגדולים רוכשים בדרך כלל את הירקות והפירות ישירות מהמגדלים או במסגרת מערך שיווק מיוחד עבורם, ולא באמצעות שווקים סיטונאיים.

יצויין כי מבדיקת 3 עסקים שמכרו ירקות ופירות בשוק הסיטונאי כאשר זה עוד הופעל ברחוב החשמונאים בתל- אביב עולה כי כולם קיבלו רישיון עסק לפי פריט 4.7ב- מרכול.

מאמור לעיל עולה כי פריט הרישוי המתאים ביותר למכירת ירקות ופירות בשוק הסיטונאי הינו פריט 4.7ב, וכך נהגו גם בעבר.

מכירת ירקות ופירות בשוק הסיטונאי אינה טעונה רישוי לפי פריט “אחסון מזון”

פריט הרישוי של “איחסון מזון” נכלל בתת קבוצה 4.6 העוסקת בייצור, הובלה ואיחסון של מזון. פריט “אחסון” המזון מתייחס לעסקים זהו עיסוקם. עיסוקם של סוחרי השוק הסיטונאי הוא במכירת הפירות והירקות. מרכולתם של סוחרי השוק הסיטונאי נמכרת, רובה ככולה, באותו היום בו הם מקבלים אותה. אחסנת המזון, ככל והיא קיימת בכלל, הינה אחסנת מלאי, והיא שולית לעסק של מכירת המזון. לא מדובר באחסנה סיטונאית.

בודאי שאין מקום להחליף את פרטי הרישוי המבוקשים מסוחרי השוק הסיטונאי, ממכירה לאיחסון, שכן עיסוקם הוא במכירת הפירות והירקות. בהתאם גם אין מקום לבקש להוסיף פריט רישוי שכן העסק הנקרא “מרכול” כולל, מטבע הדברים, גם את אחסנת המלאי של אותו העסק.

פריט הרישוי המתאים ביותר לרישוי מכירת ירקות ופירות בשוק הסיטונאי הוא פריט 4.7ב- מרכול.

חקיקה:
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ”ג- 2013 ( כולל תיקון 2018)– פריטים 4.6.ג, 4.7ב