הסיכונים הפחות ידועים בניהול עסק ללא רישיון

ניהול עסק ללא רישיון טומן בחובו סיכונים אשר בעלי העסקים לא תמיד מודעים להם כגון- חשיפה לאחריות מוגברת בנזיקין, אי תחולת ביטוח, אי יכולת לאכוף הסכם עם עסק המנוהל ללא רישיון בשל הסכנה שההסכם יוכרז כבטל ועוד.

למאמר המלא ראה- אז מה אם אין לי רישיון – על הסיכונים הפחות ידועים של ניהול עסק ללא רישיון