פריטי רישוי
בעמוד זה ניתן למצא את המאמרים שהתפרסמו באתר הנוגעים לפריטי רישוי שונים המצויים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשמ"ג – 2013. המידע בעמוד ערוך לפי המספר הסידורי של פריט הרישוי.
עמוד זה אינו מכיל את כל העסקים הטעונים רישיון עסק אלא אך ורק את העסקים אשר לגביהם התפרסמו מאמרים באתר זה.
מאמרים אחרונים

קיר טיפוס

נשאלנו האם קיר טיפוס טעון רישיון עסק.

אנו מודים לאילן אמסלם, מנהל מחלקת רישוי עסקים באשקלון, על הערותיו המועילות.

קיימים כמה סוגי קירות טיפוס והתשובה לשאלה תינתן בהתאם לקיר הטיפוס עליו מדברים.

קיר טיפוס המשמש כמתקן ספורט, בדרך כלל יהיה בתשלום- קיימים קירות טיפוס המהווים מתקני ספורט של ממש ומצויים בדרך כלל במתחמים סגורים או באולמות, אשר השימוש בהם כרוך בתשלום. קירות טיפוס אלו יהיו טעונים רישיון לפי פריט 7.10.א- מתקני שעשועים.

קיר טיפוס המהווה “מתקן משחקים”, בדרך כלל יהיה פתוח לקהל הרחב וימצא, למשל, בגינת משחקים, ייחשב למתקן משחקים שאינו טעון רישיון, כמו כל מתקן משחקים אחר בגינה- נדנדות, מכשירי כושר, מגלשות, מתקני טיפוס לילדים וכיוב’. 

 

מדוע אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק

לאור האמור במאמרנו כיצד ניתן לדעת האם אירוע טעון רישיון עסק בו נכתב כי אירועים דתיים וטקסים אינם טעונים רישיון עסק, נשאלנו מה הבסיס החוקי לאמירה זו.
לאור חשיבות השאלה, במיוחד בימים אלו, בחרנו לענות עליה באתר זה בפירוט.

תשובה זו נכתבה על ידי אלחנן משי ועו”ד שושי יוסקוביץ’ במשותף


להמשיך לקרוא

חישוב שטח מקווה- לעניין קבלת אישור כיבוי אש על יסוד תצהיר

במענה לשאלה כיצד יחושב שטח מקווה לצורך קביעה כי מדובר בעסק היכול לקבל אישור רשות הכבאות וההצלה על יסוד תצהיר,  ענינו כי לעניין זה יחושב כל השטח המשמש את המקווה כולל מבואה וחדרי המתנה.
כך למשל אם חס וחלילה תפרוץ במקום שריפה היא עלולה לסכן את כל שנמצא שבטח המקווה ולא רק את מי שטובל בבריכה.

בית דפוס דיגיטלי אינו טעון רישיון עסק

אגף בכיר רישוי עסקים פירסם את החלטת הוועדה הבינמשרדית לפיה פעילות של בית דפוס דיגיטלי אינה טעונה רישיון עסק.

ההסבר: פריט 3.10″ – בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – מסדיר את העסקים מסוג בית דפוס. החריג המופיע בתיאור – “למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה” – קובע כי פעילות דפוס דיגיטלי אינה טעוני רישוי כלל (לא לפי הפריט הזה ולא בכלל).

ראה פירסום אגף בכיר לרישוי עסקיןם במשרד הפנים: ניוזלטר רישוי עסקים- מרץ 2021