תהליכי רישוי

 

מתי נדרש רישיון עסק
האם גם עיסוק ללא רווח כלכלי יהיה טעון רישיון עסק?

ככלל לא כל עסק טעון רישיון. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע”ג -2013 מנויים כל העיסוקים הטעונים רישיון עסק. על פי הוראות סעיף 32 לחוק, גם בגין פעילות ללא אופי עיסקי המנויה בתוספת לצו יהיה צורך להוציא רישיון עסק. עם זאת, כל פעילות תיבחן לגופה על פי המבחנים העיקריים של תדירות הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה, וזאת לאור מטרות החוק.

למאמרים המלאים –
מהו “עסק” טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים
דרישת רישיון לעסק שאינו למטרת רווח- סעיף 32 לחוק רישוי עסקים

היכן ניתן לבדוק אם העסק שלי טעון רישיון עסק?

רשימת העסקים הטעונים רישיון עסק מצויה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013. רשימה זו הינה רשימה סגורה.
אלא שלא תמיד ברור מרשימה זו האם הוראה מסוימת תחול על העסק אותו אתם מנהלים.
באתר רישוי עסקים של עיריית תל אביב קיימת רשימה די מקיפה של עסקים שאינם טעונים רישיון בה הנכם יכולים להיעזר.
למאמר המלא הכולל קישור לרשימה שפרסמה עיריית תל אביב –האם העסק שלך חייב ברישיון?

האם כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק?

לא כל עסק טעון הוצאת רישיון עסק. בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע”ג – 2013 קיימת טבלה מפורטת ובה מנויים כל העיסוקים אשר על העוסק בהם להוציא רישיון עסק.
יש לציין כי המונח “עסק” אינו מוגדר בחוק, וכי גם עיסוק באחד מהעיסוקים המנויים בצו ללא הפקת רווח, וללא אופי מסחרי יהיה טעון הוצאת רישיון.
ההבחנה בין פעילות פרטית לבין עסק תיבחן ככלל לאור היקף הפעילות ורמת הסיכון הנשקפת ממנה

למאמר המלא ראה – מהו “עסק” טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים

איך ניתן לוודא שעסק אינו טעון רישיון?

לעיתים לא ברור לבעל העסק אם העסק אותו הוא מנהל טעון רישיון או לא.
ניתן לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש מענה לשאלה זו, ועל הרשות להשיב בכתב לפונה.

למאמר המלא- מענה בכתב של הרשות לשאלה אם עסק טעון רישיון

האם העירייה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק?

הן המדינה והן העירייה אינן חייבות בהוצאת רישיון עסק, וזאת מכוח הוראות החוק. אלא שבבואן לנהל עסק המנוי ברשימת העסקים טעוני הרישוי המצויה בצו רישוי עסקים, יהיה עליהן לעמוד בכול דרישות החוק לשם הוצאת הרישיון.

למאמאר המלא- האם העיריה והמדינה חייבות בהוצאת רישיון עסק

האם עסק המתנהל באמצעות האינטרנט טעון רישיון עסק?

הוועדה הבינמשרדית קיבלה מספר החלטות הנוגעות לעסקים המתנהלים באמצעות האינטרנט:
אפליקצית “גט טקסי” לא תהיה טעונה רישיון.
שיווק מוצר באמצעות האינטרנט ( ככל שמדובר בתיווך בלבד למכירת המוצר), לא יהיה טעון רישיון עסק. צויין כי אחסון והובלה יהיו טעונים רישיון.
משחקים אלקטרוניים יהיו טעונים רישיון.
מכירת משקאות אלכוהוליים תהיה טעונה רישיון.

למאמר המלא: רישוי עסקים המנוהלים באמצעות האינטרנט- בעקבות פסק דין UBER

בקשה לרישיון
שילוט בתוך העסק- איזה שלט עלי להציב בעסק כחלק מהדרישות לקבלת רישיון עסק?

מצורף קישור לקובץ המכיל את סוגי השלטים השונים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק.

לקישור- שילוט בעסקים- דוגמאות ונוסח הצעת חוק לאיחוד השילוט

האם רשות רישוי רשאית להפנות בקשה לרישיון עסק לגורם רישוי שאינו מצוין בצו לגבי אותו סוג עסק?

בתוספת לצו רישוי עסקים צוין לגבי כל עסק, מיהם גורמי הרישוי, אשר אישורם נדרש על מנת שאותו העסק יוכל לקבל רישיון. אך יש לדעת כי רשות הרישוי רשאית להעביר את הבקשה לגורמי רישוי נוספים שאינם מצויינים בצו, אם לדעתה מתן הרישיון טעון בדיקה של גורמים נוספים.

למאמר המלא- “הוספת גורם רישוי על ידי הרשות

כיצד מגישים בקשה לעסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי?

עסק המכיל בתוכו מספר פריטי רישוי יקרא “עסק מורכב”. דוגמה לעסק מורכב היא בית מלון היכול להכיל בתוכו בנוסף מסעדה, בריכה, ספא, אולם אירועים וכו’.
בקשה לרשיון לעסק כאמור תוגש כשהיא כוללת את כל פריטי הרישוי הרלוונטיים ובכללם תוכניות מפורטות ומיקום מדויק של כל פריט רישוי.
יש לשים לב כי הרישיון יתקבל לכל פריט רישוי.

איך יודעים לפי איזה פריט רישוי להגיש בקשה לרישיון?

בעל העסק המגיש בקשה לרישיון עסק אינו צריך לדעת מהו פריט הרישוי המתאים. בבקשה לרישיון שתוגש על גבי טופס מתאים (טופס מס’ 2 המצוי בתוספת לתקנות)  עליו לתאר את העסק עבורו מבוקש הרישיון. פריט הרישוי המתאים יוסף על ידי רשות הרישוי וירשם באישור שיקבל מגיש הבקשה מהרשות (טופס מס’ 3 המצוי בתוספת לתקנות).
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000

בקשת חוות דעת מקדמית כדי לדעת האם העסק המתוכנן יקבל רישיון

על פי הוראות תקנות רישוי עסקים ניתן להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית, לגבי עסק מוצע, לרשות הרישוי או לגורמים מאשרים.
לבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתקנה 2.
על הגוף אליו פנו לתת תשובתו בתוך 30 יום. בנסיבות מיוחדות ניתן להאריך מועד זה בעוד 60 יום.
קישור לתקנות- תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס”א- 2000

מי צריך להגיש בקשה לקיום אירוע חד פעמי באולם ספורט?

מפיק האירוע באולם הספורט הוא “בעל העסק” של אותו אירוע ולכן הוא זה שצריך להגיש את הבקשה ולחתום עליה.

למאמר המלא- קיום אירועים חד פעמיים במגרש ספורט- הגשת הבקשה

איך בודקים מה צריך להגיש ומה צריך לעשות כדי לקבל רישיון עסק

כמעט בכל אתר איטרנט של כל רשות מקומית קיים פרסום המפרט מה נדרש בעל עסק לעשות ואילו טפסים עליו להגיש על מנת לקבל רישיון עסק.
מאחר וייתכן שבכל רשות הדרישות יהיו מעט שונות- אנו ממליצים, לפני שפותחים עסק טעון רישיון, לבדוק ברשות המקומית הרלוונטית מה יידרש מכם והאם קיימות בעיות בתחום דיני התכנון והבניה לניהול העסק אותו אתם מבקשים לנהל באותו מקום.

מי מוסמך לחתום על בקשות לרישיון עסק ולהגישן

מאחר ובעלי עסקים רבים שוכרים את שירותיהם של בעלי מקצוע, על מנת שאלו יטפלו עבורם בכל הליך קבלת רישיון העסק, החל בהגשת הבקשה וכלה בקבלת הרישיון, פירסמנו את המאמר הבא שעושה סדר בכללים לטיפול בקבלת רישיון עסק כאמור.

ראה: מי מוסמך לחתום על בקשות לרישיון עסק ולהגישן

תשלום אגרות

בגין בקשה לרישיון, היתר זמני או היתר מזורז תשולם אגרה עם הגשת הבקשה.
עם קבלת הרישיון לא תשולם אגרה נוספת.
בגין חידוש רישיון תשולם אגרה עם קבלת החידוש.
כן תשולם אגרה בגין- בקשה לחוות דעת מקדמית והגשת השגה.
למאמר: אגרות- בקשה לרישיון עסק וחידוש רישיון

כיצד יחושב שטח העסק לצורך אישור כבאות על יסוד תצהיר?

ככלל, שטח העסק יחושב לפי השטח המבונה.
ראה:חישוב שטח העסק על יסוד תצהיר בעל העסק

היתר ורישיון זמני
האם רישיון זמני או היתר זמני מבטלים כניסה לתוקף של צו סגירה שיפוטי?

בדרך כלל כאשר בעל עסק מורשע בניהול עסק ללא רישיון, יקבע בית המשפט, בנוסף, כי יש לסגור את העסק עד לתאריך מסוים, אם עד לאותו מועד לא יוצא רישיון עסק (צו סגירה שיפוטי). רישיון זמני או היתר זמני אינום מפקיעים את תוקפו של צו כאמור אלא מהווים מתן ארכה בלבד. עם פקיעת תוקף הרישיון הזמני או ההיתר הזמני, ישוב צו הסגירה לתוקפו.

למאמר המלא- רישיון זמני והיתר זמני אינם מפקיעים תוקף צו סגירה שיפוטי

מהו “היתר זמני”?

היתר זמני הוא היתר לעסוק בעסק טעון רישיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים שיינתן לפני מתן רישיון. היתר זמני יינתן באישור גורמי הרישוי לעסק שאינו עומד במלא הדרישות אך נקבע לוח זמנים לביצוע כל הדרישות (עד שנתיים), או כאשר נותנן אישור מסוים לא נתן תגובתו לבקשה לרישיון במועדים הקבועים בחוק.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

האם ניתן לתת לעסק “היתר זמני” אם העסק אינו עומד בדיני התכנון והבניה?

על  עסק לקיים את “תכליות דיני התכנון והבניה”. ככלל על עסק לעמוד בדיני התכנון והבניה במלואם גם על מנת לקבל “היתר זמני”, וזאת בכפוף לסמכות מהנדס הוועדה המקומית למתן אישור גם אם קיימות חריגות בניה שאינן מהותיות.
גם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר “זוטי דברים” והנחיות שהוצאו על ידי היועץ המשפטי של עיריית חיפה ואומצו על ידי בית המשפט, מקלות בדרישה זו. הנחיות אלו יכולות להימצא רלוונטיות לעניין הפעלת שיקול דעת מהנדס הוועדה המקומית על פי הוראות החוק (עם כניסת הוראות תיקון 34 לתוקף- 1.1.19).

למאמר המלא (כולל קישור להנחיות המוזכרות לעיל ) ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק
וכן ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

האם די ב”היתר זמני” כדי לעמוד בדרישה לקיום רישיון עסק במכרזים?

על פי מספר פסקי דין, די ב”היתר זמני” על מנת לעמוד בדרישת המכרז לקיום רישיון עסק שכן בדרך כלל כוונת עורך המכרז הינה לוודא כי מגיש ההצעה עומד בדרישות חוק רישוי עסקים.
עם זאת עורך המכרז רשאי לדרוש כי לעסק יהיה רישיון עסק ולא היתר זמני.

למאמר המלא- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

מה ההבדל בין “רישיון זמני” ל “היתר זמני”?

רישיון זמני הינו רישיון לעסק שהינו זמני מטבעו ותקופתו תהיה  לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו רישוי עסקים, ולפחות שנה. על העסק לעמוד במלא דרישות החוק על מנת לקבל רישיון זה.
היתר זמני ניתן לתקופה של עד שנתיים והוא יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה בכל פעם. היתר זמני יינתן בדרך כלל לעסק שאינו עומד במלא דריושת גורמים מאשרים, אך אותם גורמים מאפשרים לעסק לעבוד ברישיון תוך עמידה במלא הדרישות בתקופת ההיתר הזמני, או כאשר נותן אישור אינו מגיב במועדים הקבועים בחוק לבקשה לרישיון.

למאמר מלא ראה- מתן היתר זמני או רישיון זמני לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
וכן ראה- מה בין היתר זמני לרישיון עסק

האם קבלת רישיון עסק מבטיחה לבעליו “תקופת שקט” לכל תקופתו?

רישיון עסק ניתן, לעיתים קרובות, בתנאים. תנאים אלו מהווים חלק מהרישיון ועל בעל העסק לקיימם בכול תקופת הרישיון. אי קיום התנאים עלול להוביל לנקיטת צעדי אכיפה מצד הרשות או נותני אישור ואף לביטול הרישיון.
עם זאת כאשר רשות באה לבטל רישיון עליה לנקוט בזהירות ובמתינות, יותר מאשר ביחס לבקשה למתן רישיון, שכן לבעל הרייון קיים אינטרס הסתמכות לגיטימי.
ראה:
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

תנאים ברישיון
מה קורה אם בעל עסק אינו עומד בתנאים שברישיון העסק?

לרשות קימים מספר כלים בהם היא יכולה לנקוט כנגד עסק שאינו עומד בתנאי רישיון העסק שהוצא לו (בין אם מדובר ברישיון לתקופה קצובה ובין אם מדובר ברישיון לצמיתות). החל בזימון לשימוע, המשך בהתראה לביטול רישיון העסק ואף ביטולו המלא.
הרשות יכולה אף להגיש כגד העסק ובעליו תביעה בגין אי קיום תנאי הרישיון.
במקרים חמורים רשאית הרשות אף להוציא כנגד העסק צו סגירה מנהלי.
ראה:
עסק ברישיון לצמיתות שאינו עומד בדרישות כיבוי אש
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

האם הוראות חוק עזר עירוני יכולות להיות תנאי ברישיון עסק?

על פי הפסיקה, רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאי ברישיון לפיו על בעל העסק לעמוד בתנאי חוק עזר עירוני ספציפי בנוסף על הוראות חוק רישוי עסקים, אך על התנאים בחוק העזר להיות רלוונטיים לאותו עסק ועל הרשות לבצע התאמות בהתחשב במהותם השונה של החוקים.

למאמר המלא – עמידה בהוראות חוק עזר עירוני- כתנאי ברישיון

מתי ואיך יכול גורם רישוי להוסיף תנאים לרישיון עסק קיים?

בהעדר מפרט אחיד, תוקפו של תנאי נוסף ברישיון עסק יהיה בתום 3 שנים מיום שהודע עליו לבעל הרישיון, אלא אם חל שינוי בחוק המחייב שינוי התנאי ברישיון או אם גורם מוסמך ארצי קבע תקופה קצרה יותר מנימוקים הקבועים בחוק.

למאמר המלא –תקופה והוספת תנאים לרישיון עסק לצמיתות בהעדר מפרט אחיד

מהם הקריטריונים להוספת תנאי ברישיון

כאשר הרשות מבקשת להוסיף תנאים לרישיון קיים או לעסק הבא לחדש רישיון עליה לנהוג לפי כללי המשפט המנהלי- התבססות על תשתית סבירה של נתונים, נימוק, פעולה בהגינות, במידתיות ובסבירות. כך גם עליה לאזן בין האינטרס של קיום מטרות החוק לבין האינטרס של בעל העסק המתבסס על החלטה קודמת.
הוספת תנאים ברישיון תיעשה כאשר מדובר בעסק ספציפי. כאשר רשות מבקשת להחיל תנאים על כלל העוסקים בתחום מסוים, מן הראוי שתעשה זאת בדרך של התקנת תקנות.
סעיף החוק הרלוונטי- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים
למאמר המלא ראה– הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

האם נותן אישור “לידיעה בלבד” רשאי להוסיף תנאים לרישיון?

סעיף 6א(ב) לחוק רישוי עסקים קובע כי לנותן אישור, אשר ניתן לתת רישיון גם ללא אישור שלו ( “לידיעה בלבד”), יהיו כל הסמכויות האחרות של נותן רישוי בחוק רישוי עסקים ובכלל זאת הסמכות להוסיף תנאים לרישיון.

למאמר המלא: מה משמעות הסימן [+] בטבלה בצו רישוי עסקים

סירוב למתן רישיון עסק
כיצד ניתן לערער על סירוב גורם מאשר לתת אישורו לרישיון עסק?

חוק רישוי עסקים קבע מנגנון מפורט לאופן בו ניתן להגיש השגה על סירוב גורם מאשר.
כך גם על פי הוראות החוק מוטל היה על כל הגורמים הללו לפרסם באתר האינטרנט אל מי ניתן לנות בהשגה. מאחר ורוב הגורמים המאשרים לא פירסמו מידע זה- אנו מציעים, אם אין בידיכם כל מידע מיהו אותו גורם ארצי, לפנות לאותו גורם אשר נתן את הסירוב בבקשה כי ההשגה תועבר לגורם הארצי האחראי בתחום.
*הנהלת האתר פנתה לגורמים הרלוונטיים על מנת לזרז הליך הפרסום הנדרש

למאמר המלא – השגה על גורם מאשר או רשות רישוי

האם רשות הרישוי חייבת לסרב לתת רישיון עסק כאשר לבעל העסק אין רישיון הנדרש לפי חיקוק אחר?

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי “עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר”.
ככלל המונח רשאית במקרה זה הינו במובן חייבת, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים שיפורטו.

למאמר המלא- רישיון על פי חיקוק אחר- סמכות שלא לתת רישיון עסק בהיעדרו

סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

בתי המשפט, ככלל, מגבים החלטות משטרה לסירוב למתן רישיון לעסק הנחשד כמשמש לפעילות פלילית. אין הכרח כי המשטרה תנקוט נגד עסק כזה הליכי אכיפה נוספים או שיוגשו כתבי אישום פליליים.

למאמר המלא: סירוב משטרה בגין ראיות מנהליות לפעילות פלילית

הגשת השגה

מי שמבקש רישיון או היתר או שיש בידו רישיון או היתר וראוה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות רישוי או נותן אישור יכול להגיש על כך השגה. ( סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים)

בתקנות רישוי עסקים נקבעה הפרוצדורה והטפסים להגשת ההשגה.

ראה: השגה על החלטת גורם מאשר או רשות הרישוי

ביטול רישיון
מי רשאי לבטל רישיון עסק?

רשות הרישוי , לאחר התייעצות עם נותן אישור המופקד על מטרת החוק שאי קיומה מהווה עילת ביטול, רשאית לבטל או להתלות רישיון עסק.
נותן אישור יוכל לבטל רישיון עסק לאחר שפנה לרשות הרישוי.
נציב שויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
ראה:
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות
וכן סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים.

מהן חובות הרשות בטרם תבטל רישיון?

חובת התייעצות עם נותן אישור– בטרם ביטול רישיון, חובה על רשות הרישוי להתייעץ עם נותן אישור המופקד על המטרה בחוק שאי קיומה משמש עילה לביטול.
מתן הזדמנות להשמיע טענות– רישיון או היתר זמני יבוטלו רק לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
משלוח הודעה– על מבטל הרישיון לשלוח, בתוך 7 ימים מקבלת ההחלטה בדבר הביטול הרישיון, הודעה על כך לבעל הרישיון או ההיתר ולנותני האישור.
הביטול יכנס לתוקפו בתוך 30 ימים מיום ההודעה.

ראה:
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות

מתי וכיצד נותן אישור יכול לבטל רישיון עסק?

-על נותן האישור לפנות לרשות הרישוי בבקשה כי הרישיון יבוטל. (על הרשות לנקוט בהליכים לביטול הרישיון ולעדכן את נותן האישור בדבר התקדמות ההליכים בתוך 30 יום, ואם ניתן צו הפסקה מנהלי- בתוך 14 יום).
-לאחר התקופה האמורה (30 או 14 ימים), יבחן נותן האישור את ההליכים שנקטה הרשות, והוא רשאי לבטל את הרישיון בעצמו.
-על נותן האישור לאפשר לבעל העסק להשמיע טענותיו בטרם הביטול.
-נותן האישור יודיע לבעל העסק ולרשות הרישוי על החלטת הביטול, בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה. (רשות הרישוי תודיע על כך ליתר נותני האישור)
-הביטול ייכנס לתוקפו בתוך 30 ימים ממועד ההודעה.
*האמור אינו חל על היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים.

ראה:
ביטול רישיון – שיקולים וחובות הרשות
תיקון 34- ביטול רישיון, היתר זמני או התיתר מזורז- סעיף 7ג