בריכות שחיה

תחום רישוי בריכות השחייה, הינו אחד התחומים המורכבים בכול הנוגע לרישוי עסקים. מדובר בפריטי רישוי רבים הטעונים רישיון, במיוחד כאשר מדובר במתחם בריכות שחיה בקאנטרי ועוד. כך גם החקיקה, ההנחיות והפסיקה הקשורים לבטיחות בכל הנוגע להפעלת בריכות שחיה מהווים ענף בפני עצמו.
בעמוד זה ניתן למצא באופן מרוכז את המידע הקיים באתר והנוגע לבריכות שחיה, הן בתחום החקיקה, הן בתחום הפסיקה והן הנחיות שונות ומידע מעשי הנודע לתחום הבריכות.

מאמרים אחרונים

הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

סעיף 7 לחוק רישוי עסקים מאפשר לרשות רישוי ולגורם רישוי להוסיף תנאים לפני מתן רישיון עסק וכן להוסיף תנאים ברישיון לאחר הינתנו.
מאמר זה, שנכתב בעקבות פסק דין קלסיק הוטל מנג’מנט, דן באופן בו על הרשות להתנהל בבואה לדרוש  תנאים נוספים בתקופת הרישיון או כאשר בעל העסק מתבקש להאריך את תקופתו, בחובת ההנמקה של הרשות וביחס שבין דרישה ספציפית מבעל עסק מסוים לבין דרישה רוחבית מכלל העוסקים בעסק מסוים במשק.
אנו מודים למר אילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים אשקלון, על משלוח המצגת מאירת העיניים בעניין פסק הדין האמור. להמשיך לקרוא הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

נשאלנו האם קיום אירוע על שפת בריכת שחיה, או במתחם בו מצויה בריכת שחיה, טעון הוצאת רישיון עסק נפרד.
על מנת לענות על שאלה זו נבחן אילו סוגי “אירועים” מתקיימים במתחם הבריכה ומהי חובת הרישוי הרלוונטית לכל סוג אירוע, באם קיימת כזו בכלל. להמשיך לקרוא עריכת “אירוע” בבריכת שחיה

דרישות משטרה לבריכות שחיה- פריט 7.4א

 

אנו מפרסמים כאן את דרישות משטרת ישראל לשם אישור בריכות שחיה. דרישות אלו נכונות לאוגוסט 2017.

הנהלת האתר מבקשת להבהיר כי מסמך זה הגיע לידיה מבעלי עסקים ולא ממשטרת ישראל.

הנחיות משטרה פריט רישוי 7.4 א’-בריכת שחיה לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים

כ”כ מצורף קישור לעמוד הרלוונטי באתר “בסגנון חופשי”, הנערך על ידי מר דוד לבקוביץ’, בו ניתן למצא את יתר דרישות המשטרה והמפרטים הרלוונטיים  מפרטים שונים- תנאי המשטרה לרישוי בריכות שחיה

“טביעה שקטה” וחובות מציל על פי החוק

לצערנו הרב אנו עדים בעיקר בחודשי הקיץ למקרי טביעה של רוחצים בבריכות שחיה.
במקרים רבים, המציל בבריכה הוא זה שנעצר ראשון לחקירה ולעיתים קרובות מופנית כלפיו האצבע המאשימה גם אם עשה כל שביכולתו וכל שהיה צריך לעשות על מנת למנוע את המקרה המצער. במספר לא מבוטל של מקרים מדובר ב”טביעה שקטה”, טביעה ללא שהטובע זועק לעזרה או מסמן באופן כלשהוא כי נקלע למצוקה.
מאמר זה עוסק ב”טביעה שקטה” ובחובותיו של המציל על פי הוראות החוק. להמשיך לקרוא “טביעה שקטה” וחובות מציל על פי החוק

הנחיית משטרה בנוגע לבריכות שחיה (2017)- פריט 7.4 א

ביום 21.6.17 פרסמה משטרת ישראל הנחייה הנוגעת לעדכון התנאים הנדרשים על ידה ביחס לאבטחת בריכות שחיה.

בשל חשיבות ההנחייה אנו מצרפים אותה במלואה.

הקלה בתנאי משטרה לבריכות 2017