בריכות שחיה

תחום רישוי בריכות השחייה, הינו אחד התחומים המורכבים בכול הנוגע לרישוי עסקים. מדובר בפריטי רישוי רבים הטעונים רישיון, במיוחד כאשר מדובר במתחם בריכות שחיה בקאנטרי ועוד. כך גם החקיקה, ההנחיות והפסיקה הקשורים לבטיחות בכל הנוגע להפעלת בריכות שחיה מהווים ענף בפני עצמו.
בעמוד זה ניתן למצא באופן מרוכז את המידע הקיים באתר והנוגע לבריכות שחיה, הן בתחום החקיקה, הן בתחום הפסיקה והן הנחיות שונות ומידע מעשי הנודע לתחום הבריכות.

מאמרים אחרונים

תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

ביום 23.12.18 תוקנו תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה) (תיקון) התשע”ט- 2018.
קישור לנוסח התיקון-  תיקון תקנות בריכות שחיה- 2018

להמשיך לקרוא תיקון תקנות רישוי עסקים- תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה

האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

נשאלנו האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית יהיה טעון רישיון עסק.
בריכה, בין פרטית ובין ציבורית, המשמשת לטיפולים כאמור מוגדרת כ”בריכת שחיה” ותהיה טעונה רישיון עסק לפי פריט 7.4א. להמשיך לקרוא האם טיפול הידרותראפי בבריכה פרטית טעון רישיון עסק

תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

תקופת רישיון עסק לבריכות שחיה, על פי הקבוע בצו רישוי עסקים, הינה 3 שנים.
נשאלנו, האם גם לבריכות שחיה הפתוחות בעונה הקיץ בלבד יוצא רישיון ל 3 שנים למרות שהן סגורות חלק גדול מחודשי השנה. להמשיך לקרוא תקופת הרישוי לבריכות שחיה- פריט 7.4א

האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

כאשר חלק מהמבנים המצוי במתחם בריכה אינו עומד בדיני התכנון והבניה, ישפיע הדבר על מתן רישיון העסק לבריכה, רק כאשר מבנים אלו משרתים ישירות את הבריכה ונדרשים על מנת לתת לבריכה, ככזו, רישיון עסק. להמשיך לקרוא האם ניתן לתת רישיון עסק לבריכה כאשר במתחם קיימים מבנים ללא היתר בניה?

הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים

סעיף 7 לחוק רישוי עסקים מאפשר לרשות רישוי ולגורם רישוי להוסיף תנאים לפני מתן רישיון עסק וכן להוסיף תנאים ברישיון לאחר הינתנו.
מאמר זה, שנכתב בעקבות פסק דין קלסיק הוטל מנג’מנט, דן באופן בו על הרשות להתנהל בבואה לדרוש  תנאים נוספים בתקופת הרישיון או כאשר בעל העסק מתבקש להאריך את תקופתו, בחובת ההנמקה של הרשות וביחס שבין דרישה ספציפית מבעל עסק מסוים לבין דרישה רוחבית מכלל העוסקים בעסק מסוים במשק.
אנו מודים למר אילן אמסלם, מנהל רישוי עסקים אשקלון, על משלוח המצגת מאירת העיניים בעניין פסק הדין האמור. להמשיך לקרוא הוספת תנאים ברישיון- סעיף 7 לחוק רישוי עסקים