מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


מהי “הסעדה (קייטרינג)” – פריטים 4.6 ה, 4.2 ג

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח “הסעדה (קייטרינג”), אנו מופנים בצו לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון). להמשיך לקרוא מהי “הסעדה (קייטרינג)” – פריטים 4.6 ה, 4.2 ג

מהם “פסדים” – פריטים 3.6, 5.1 ה

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “פסדים” אנו מופנים לתקנות הפסדים

להמשיך לקרוא מהם “פסדים” – פריטים 3.6, 5.1 ה

מהו “אחסון דלק” הטעון רישיון – פריט 2.2 ד

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט אחסון דלק מתייחס לכמויות המפורטות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976

מהו “מתקן גז לצריכה עצמית” – פריט 2.1 ב

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת מתקן גז לצריכה עצמית אנו מופנים לחוק הגז. להמשיך לקרוא מהו “מתקן גז לצריכה עצמית” – פריט 2.1 ב

מהי “מעבדה רפואית” – פריט 1.6

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח מעבדה רפואית כפריט טעון רישוי ( פריט 1.6) אנו מופנים לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות). להמשיך לקרוא מהי “מעבדה רפואית” – פריט 1.6