מאמרים אחרונים

אישור הנדסה למתן רישיון עסק- העקרונות הכלליים

נשאלנו מספר שאלות ביחס לפרקטיקה הנוהגת ביחס ל”אישור הנדסה” לשם קבלת רישיון עסק. נבקש לציין כי בכול רשות מקומית הדברים מתנהלים באופן שונה מעט, אך קיימים כמה כללי בסיס אשר יהיו רלוונטיים לכל הרשויות.

מאמר זה עודכן ביום 23.10.18 בעקבות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

להמשיך לקרוא אישור הנדסה למתן רישיון עסק- העקרונות הכלליים

חיתוך מזון במעדניה או במרכול

במעדניות ומרכולים רבים, מצוי מדור בו ניתן לרכוש נקניקים או גבינות הנפרסים במקום לנגד עיני הלקוח.
נשאלנו האם הליך זה ייחשב ל”טיפול במזון” כמשמעותו בצו.
נציין כי  מרכול ללא “טיפול במזון”- טעון רישוי לפי פריט 4.7 ב, ואילו מרכול הכולל “טיפול במזון” טעון רישוי לפי פריט 4.7 ד. להמשיך לקרוא חיתוך מזון במעדניה או במרכול

תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

לא אחת מורשע אדם שניהל עסק (מהעסקים המנויים בצו רישוי עסקים) לא חוקי, בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. המקרה השכיח הינו ניהול עסק של משחקים אסורים,  (ניהול עסק של “משחקים” טעון רישיון על פי פריט 7.6 לצו).
בפני בית המשפט הועלתה הטענה, כי מאחר ומדובר בעסק בלתי חוקי, שממילא גם אם יפנו בעליו בבקשה למתן רישיון הם יידחו- הרי שלא ניתן להרשיע את בעלי העסק בעבירה על פי חוק רישוי עסקים.

תודה לעו”ד נועה טלבי על משלוח פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם אורי
עודכן לאחרונה ביום 24.1.18
להמשיך לקרוא תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

מהם “משחקים”- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)

סעיף 2ב  לחוק רישוי עסקים דן במקום לעריכת משחקים. סעיף 2ב(ב) מגדיר “משחקים” כדלקמן:
“משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.”
בתי המשפט כבר עמדו על כך כי: “הגדרה זו אינה מן המוצלחות ואינה מבהירה היטב מהן אותם משחקים הטעונים רישוי”. להמשיך לקרוא מהם “משחקים”- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)

חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

בפרק ג’ לחוק ההגנה על בריאות הציבור משנת 2015, נקבעו ההוראות הנוגעות לייצור מזון ולקבלת רישיון יצרן. משמעות הוראות אלו, בין היתר היא, כי לא ניתן לתת “רישיון עסק” לעסק המייצר מזון, מבלי שיש בידיו רישיון יצרן.
נשאלנו מהו תוקפם של רישיונות יצרן מזון, שהונפקו טרם כניסת החוק לתוקף, וזאת לצורך מתן רישיון עסק. להמשיך לקרוא חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן