האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות כיבוי

הקמתי מסעדה בקניון בהשקעה של 5 מיליון שקלים, מהם מליון אחד הושקע על מנת לעמוד בדרישות כיבוי אש. בסיום ביקורת כיבוי אש שנערכה, נמסר לי כי בוצעו כל דרישות כיבוי אש אך לא ינתן לי אישור מכיוון שמרכול ענק המצוי בקומת קרקע בקניון, אינו עומד בדרישותיהם.

מהם האמצעים, המנהליים והמשפטיים,  העומדים לרשותי על מנת לערער על הסירוב? להמשיך לקרוא כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות כיבוי

צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

ביוני 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת עבירות (להלן: “החוק”).

סעיף 3 לחוק קובע סמכות קצין משטרה, שהוסמך לכך, להוציא צו להגבלת שימוש במקום לתקופה של עד 30 יום ( להלן: “צו הגבלת שימוש”), כאשר קיים חשד לקיום עבירה. בית המשפט דן בפרשנות הסעיף ובכללים ליישומו.
למרות שעבירות על פי חוק רישוי עסקים אינן מסוג העבירות שבגינן מורשה המשטרה להוציא צו על פי סעיף זה, לעיתים עסק מסוים גם טעון רישיון וגם קיים חשד כי מתנהלת בו פעילות עבריינית, ולפיכך מצאו לנכון להתייחס לפסיקה בעניין.

תודה לעורכת הדין נעה טלבי שהעבירה לנו את פס”ד אליקשוילי.
להמשיך לקרוא צו הגבלת שימוש לפי חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (1)

הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה

בית המשפט המחוזי קבע כי הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא על ידי קצין משטרה על פי סעיף 78(א) לפקודת המשטרה, נתונה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
בית המשפט ציין כי יש לתקן מצב זה- אך התיקון יכול להיעשות רק באמצעות חקיקה.

עדכון אחרון- 7.1.18 להמשיך לקרוא הסמכות לדון בבקשה לביטול צו סגירה שהוצא לפי סעיף 78 (א) לפקודת המשטרה

חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (1)

בשורת פסקי דין אשר ניתנו על ידי מספר שופטים בבתי משפט שלום, נקבעה חובת המאשימה לבצע חקירה בפועל של הנאשם בטרם הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון. חלק מכתבי האישום אף בוטלו.

העדר קיום חקירה כאמור, מהווה פגם משמעותי בהליך המתנהל כנגד בעל העסק ויכול להביא, במקרים חמורים, עד כדי ביטול כתב האישום. אך מאחר וחובת החקירה אינה קבועה בחוק  רישוי עסקים, הרי שטענה לביטול כתב האישום בשל העדר החקירה הינה טענת “הגנה מן הצדק”.

הרשויות פועלות, הן לתיקון החקיקה, על מנת שניתן יהיה להסמיך גורמים ברשות לבצע חקירה על פי חוק רישוי עסקים, וכן ניתנו הנחיות לתובעים בשלב הביניים.
המאמר עודכן ביום 4.1.18
להמשיך לקרוא חובת חקירת הנאשם בטרם הגשת כתב אישום ברישוי עסקים (1)

“הגנה מן הצדק” מהי

לא אחת מועלית טענה בבית המשפט כי יש לבטל כתב אישום מחמת “הגנה מן הצדק”. מהות הטענה היא כי יש לבטל את כתב האישום, לא מנימוקים של הוראות החוק, אלא מן הנימוק שכך יהיה צודק לעשות.

במאמר זה ננסה להבהיר מהי טענה זו, מתי ניתן לטעון אותה ומהם המבחנים לאורם יפעל בית המשפט בבואו לשקול האם לקבל את הטענה.
עודכן לאחרונה-נובמבר 2018- בעקבות פסק דין ורדי. להמשיך לקרוא “הגנה מן הצדק” מהי