מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

“בית אבות” הינו עסק טעון רישיון על פי פריט 7.1 ג לצו, ואילו “דיור מוגן” אינו טעון רישיון עסק כי אם רישוי של משרד הרווחה. נשאלנו מה ההבדל בין שני המונחים. להמשיך לקרוא מה ההבדל בין “בית אבות” (פריט 7.1 ג ) לבין “דיור מוגן”

האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

האם אירוע של מרוץ מרתון (או כל מרוץ אחר) וטקס הסיום של אותו מירוץ טעונים הוצאת רישיון עסק? להמשיך לקרוא האם מרוץ מרתון וטקס הסיום שלו טעונים רישיון עסק

רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו

סעיף 8 לחוק רישוי עסקים קובע כי “עסק טעון רישוי שנקבעה לו חובת רישוי בחיקוק אחר, רשאית רשות הרישוי שלא לתת לו את הרישיון…לפי חוק זה כל עוד לא הורשה העסק לפי החיקוק האחר”

נשאלנו האם  לאור העובדה כי נרשמה המילה “רשאית”- תוכל הרשות כן לתת רישיון, גם אם אין בידי המבקש את האישור הנדרש בחיקוק האחר. להמשיך לקרוא רישיון על פי חיקוק אחר – סמכות שלא לתת רישיון עסק בהעדרו

משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193 א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

סעיף 23 לחוק רישוי עסקים קובע סמכות קצין משטרה להורות על סגירת חצרים, בין היתר, אם קיים חשד סביר כי נעברה עבירה לפי סעיף 193א לחוק העונשין. להמשיך לקרוא משקאות משכרים לקטינים- סעיף 193 א לחוק העונשין- סעיף 23(א1)(1) לחוק רישוי עסקים

מהם “ממונה בטיחות” ו”מנהל בטיחות” – לעניין ארועי ספורט – סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונחים “ממונה בטיחות” ו,מנהל בטיחות”, בכל הקשור לאירועי ספורט, אנו מופנים לחוק איסור אלימות בספורט. להמשיך לקרוא מהם “ממונה בטיחות” ו”מנהל בטיחות” – לעניין ארועי ספורט – סעיף 11א(ב) לחוק רישוי עסקים