מאמרים אחרונים

עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק