מאמרים אחרונים

דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק