האתר מספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים


מאמרים אחרונים


מהו “אחסון דלק” הטעון רישיון – פריט 2.2 ד

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

פריט אחסון דלק מתייחס לכמויות המפורטות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז- 1976

מהו “מתקן גז לצריכה עצמית” – פריט 2.1 ב

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת מתקן גז לצריכה עצמית אנו מופנים לחוק הגז. להמשיך לקרוא מהו “מתקן גז לצריכה עצמית” – פריט 2.1 ב

מהי “מעבדה רפואית” – פריט 1.6

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

להגדרת המונח מעבדה רפואית כפריט טעון רישוי ( פריט 1.6) אנו מופנים לתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות). להמשיך לקרוא מהי “מעבדה רפואית” – פריט 1.6

מהו “תכשיר”- פריט 1.3, פריט 3.7

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

. להמשיך לקרוא מהו “תכשיר”- פריט 1.3, פריט 3.7

מהו “תמרוק”

לשם הגדרת מונחים שונים בחוק רישוי עסקים, בתקנות ובצו- קיימות הפניות רבות לחוקים אחרים. לנוחות המשתמשים- אנו מביאים את הגדרות  אותם מונחים בחוקים הרלוונטיים.

לשם הגדרת המונח “תמרוק” מפנה התוספת לצו לסעיף 55ז ( צריך להיות 55א) בפקודת הרוקחים. להמשיך לקרוא מהו “תמרוק”