מאמרים אחרונים

חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק, וכיצד יש לקיימה
מהו ” עסק ” טעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים
ההבדל בין “חנות מפעל”, הנלווית לקונדיטוריה לבין “בית קפה”
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים
בריכות שחיה בבניין מגורים
עיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי – ס’ 17 לחוק