מאמרים אחרונים

מתי יינתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה- עד תיקון 34
צו סגירה שיפוטי- ס’ 17 לחוק רישוי עסקים- הקריטריונים להפעלתו
מי רשאי למנות תובע בעבירות לפי חוק רישוי עסקים
חובת קיום שימוע בטרם ביטול רישיון עסק, וכיצד יש לקיימה
מהו ” עסק ” טעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים
ההבדל בין “חנות מפעל”, הנלווית לקונדיטוריה לבין “בית קפה”
גידול בעלי חיים, החזקתם והטיפול בהם טעונים רישיון עסק
דרישת רישיון עסק לבריכות שחיה בקיבוצים