אתר זה נועד לספק מידע משפטי ומעשי, עדכני ונגיש, לכל העוסקים בתחום רישוי עסקים.
באתר זה מובאת הפסיקה העדכנית הדנה בסוגיות משפטיות בתחום זה, וכן עדכוני הצעות חוק, הנחיות ונהלים רלוונטיים.
באתר זה מתפרסמים מאמרים מעשיים ועקרוניים שונים וכן שאלות ותשובות, שנערכו על ידי מר אלחנן משי ומר אשר גרנר, העוסקים בפרקטיקה הנוהגת ברישוי עסקים ובשאלות שטרם ניתן להן מענה בפסיקה או בחקיקה.
אנו מאמינים כי הפרסומים המשפטיים והמעשיים יהוו כלי עזר שימושי לכל העוסקים בתחום.

מאמרים אחרונים

חיתוך מזון במעדניה או במרכול

במעדניות ומרכולים רבים, מצוי מדור בו ניתן לרכוש נקניקים או גבינות הנפרסים במקום לנגד עיני הלקוח.
נשאלנו האם הליך זה ייחשב ל”טיפול במזון” כמשמעותו בצו.
נציין כי  מרכול ללא “טיפול במזון”- טעון רישוי לפי פריט 4.7 ב, ואילו מרכול הכולל “טיפול במזון” טעון רישוי לפי פריט 4.7 ד. להמשיך לקרוא חיתוך מזון במעדניה או במרכול

תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

לא אחת מורשע אדם שניהל עסק (מהעסקים המנויים בצו רישוי עסקים) לא חוקי, בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון. המקרה השכיח הינו ניהול עסק של משחקים אסורים,  (ניהול עסק של “משחקים” טעון רישיון על פי פריט 7.6 לצו).
בפני בית המשפט הועלתה הטענה, כי מאחר ומדובר בעסק בלתי חוקי, שממילא גם אם יפנו בעליו בבקשה למתן רישיון הם יידחו- הרי שלא ניתן להרשיע את בעלי העסק בעבירה על פי חוק רישוי עסקים.

תודה לעו”ד נועה טלבי על משלוח פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אברהם אורי
עודכן לאחרונה ביום 24.1.18
להמשיך לקרוא תחולת חוק רישוי עסקים על עסקים בלתי חוקיים

מהם “משחקים”- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)

סעיף 2ב  לחוק רישוי עסקים דן במקום לעריכת משחקים. סעיף 2ב(ב) מגדיר “משחקים” כדלקמן:
“משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא באלה.”
בתי המשפט כבר עמדו על כך כי: “הגדרה זו אינה מן המוצלחות ואינה מבהירה היטב מהן אותם משחקים הטעונים רישוי”. להמשיך לקרוא מהם “משחקים”- סעיף 2ב(ב) לחוק רישוי עסקים (פריט 7.6)

חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

בפרק ג’ לחוק ההגנה על בריאות הציבור משנת 2015, נקבעו ההוראות הנוגעות לייצור מזון ולקבלת רישיון יצרן. משמעות הוראות אלו, בין היתר היא, כי לא ניתן לתת “רישיון עסק” לעסק המייצר מזון, מבלי שיש בידיו רישיון יצרן.
נשאלנו מהו תוקפם של רישיונות יצרן מזון, שהונפקו טרם כניסת החוק לתוקף, וזאת לצורך מתן רישיון עסק. להמשיך לקרוא חוק ההגנה על בריאות הציבור- הארכת תוקף רישיון יצרן

הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה

ביום 1.1.17 נכנס לתוקפו תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה. תיקון זה מביא כמה חידושים והקלות משמעותיים בהליך הוצאת רישיון העסק בכול הנוגע לקיום דיני התכנון והבניה.
במאמר זה נסקור את השינויים בחוק התכנון והבניה, אשר נועדו להקל על קבלת “אישור הנדסה” לשם הוצאת רישיון עסק. להמשיך לקרוא הקלות בהוצאת רישיון עסק- תיקון מס’ 110 לחוק התכנון והבניה